Kajsa Giesecke

Initiativtagare och första verksamhetschef för Remeo 2013-2017.