Nytänkande andningsklinik med personligt utformad rehabilitering

Remeo erbjuder kvalificerad vård och rehabilitering till dig som behöver andningshjälp. Hos oss får du ett eget rum i en lugn och ombonad miljö, nära naturen. Remeo betyder ”jag återvänder hem” och det är själva tanken med kliniken. Med individuell vård och rehabilitering börjar vägen härifrån, tillbaka till din vardag, redan dag ett.

Hos Remeo vistas du i lugna, vackra  Sköndal i södra Stockholm. Den hemtrevliga miljön inom våra lokaler bidrar till att skapa de bästa förutsättningarna för att stabilisera och förbättra din hälsa. Kliniken har 16 inredda patientrum som samtliga är enkelrum, med egna badrum. Fyra av rummen är utrustade för intensivvård. Dessutom hör till kliniken två vackra trädgårdar, en välutrustad träningslokal för fysioterapi och arbetsterapi samt ett utbildningsrum. Utanför finns fina stråk för promenader i grönska och med fågelkvitter.

Patientsäkerhet

Här hittar du information om Remeos patientsäkerhetsarbete. Du kan även lämna synpunkter eller klagomål på din eller din närståendes vård.

Information till dig som har en närstående som rehabiliteras på Remeo

Under sommaren 2021 bygger Remeo ut för fler vårdplatser på planet ovanför det befintliga. Remeo har ofta lång kö till vår högspecialiserade intensivvårdsnära rehabilitering för patienter som drabbats av långvarig kritisk sjukdom. Därför har vi beslutat att bygga ut.

Då arbetet med att färdigställa de nya ytorna för vård pågår i samma byggnad som vi bedriver vård i så påverkar bygget patienter och personal som befinner sig där. Vi har tillsammans med fastighetsägaren och entreprenörerna gjort vårt yttersta för att minimera dessa störningar, tex minimera och styra bullrande moment och förebygga damm mm, men trots detta så kommer det att vara besvärligt med ljud och buller.

Byggperioden är som intensivast från midsommar och fram till och med augusti, men kommer även pågå under första delen av hösten. Byggarbetet planeras vara klart i mitten/slutet av oktober. Under sommaren håller vi något färre vårdplatser öppna för att kunna undvika att patienter vårdas i rum som ligger nära bullerkällor. Det betyder även att patienter ibland måste byta rum.

Vi ber om ert tålamod och förståelse för detta, men även att ni hjälper oss med att säga till om störningarna blir för stora för er närstående. Vi kan och vill göra så mycket vi kan för att bygget ska påverka vårdkvaliteten så lite som möjligt. Kontakta oss då på det vanliga numret till kliniken.

Vänliga hälsningar
Anna Cedborg
VD/verksamhetschef Remeo

Remeo är Sveriges första klinik för intensivvårdsnära rehabilitering av patienter med långvarig kritisk sjukdom.

Remeo erbjuder avancerad andningshjälp och rehabilitering i en lugn och ombonad miljö.

Vi omger dig med ett team av specialister under vistelsen hos oss.

Utbildning av närstående och av assistenter.

Broschyren till dig som är patient eller närstående

Den här broschyren riktar sig till dig som är patient hos Remeo eller är närstående till en patient. I den kan du läsa om vården hos oss och praktisk information som du behöver känna till innan och under vistelsen.