Remeo är Sveriges första klinik för intensivvårdsrehabilitering av patienter med långvarig kritisk sjukdom. 

Remeo-kliniken är öppen för alla patienter oavsett diagnos. Vi vårdar de allra sköraste patienterna som kräver andningsstöd och urträning från respirator och trakealkanyl. Med hjälp av kvalificerat andningsstöd och individuellt anpassad rehabilitering börjar vägen tillbaka till vardagen redan dag ett.

Remeo-konceptet

Remeo-konceptet bygger på att en patient med avancerat andningsstöd, tex ventilatorbehandling, eller på annat sätt medicinskt komplexa behov, behöver en specialiserad vård hela vägen från intensivvårdsavdelningen till hemmet. Med en sådan vård kan patienten successivt komma tillbaka till en trygg och säker tillvaro med hög livskvalitet.

På Remeo utvecklar vi individuella lösningar för varje patient där specialistläkare, sjuksköterskor, specialistsjuksköterskor, undersköterskor, logopeder, fysioterapeuter, arbetsterapeuter, medicintekniker, kurator och en rad andra arbetar sida vid sida. Här bidrar alla med sina specifika kunskaper och erfarenheter för att patienten ska få en trygg och säker vård och rehabilitering.

Våra medarbetares spetskompetens gör kliniken till ett kompetenscentrum i andningsträning och rehabilitering. Multidisciplinära team där all personals specifika kunnande respekteras driver vårdprocessen framåt, snabbt och effektivt. Öppenhet för den enskilda patientens och de anhörigas behov stärker patientens självkänsla och vilja till ett självständigt liv.

Unikt vårdkoncept för rehabilitering av höga ryggmärgsskador – informationsblad