Remeo-konceptet

Remeo-kliniken är en svensk vårdinnovation för långvarigt kritiskt sjuka och patienter med behov av avancerat andningsstöd. Remeo är en i Sverige helt unik vårdform och den enda i sitt slag. Vi hjälper individen att återvända till livet och hemmet, att återta kontrollen över andningen och vardagen.

Patienter som kommer till oss har ofta vårdats en längre tid på intensivvårdsavdelning eller intermediärvårdsavdelning, men kommit ur det mest akuta skedet. Vi gör en individuell vårdplan för varje patient, där rehabilitering och vård går hand i hand från dag ett, med återgång till det egna hemmet som slutgiltigt mål. Patienten kan successivt komma tillbaka till en trygg och säker tillvaro med hög livskvalitet. Vi erbjuder högkvalificerad och högteknologisk vård och rehabilitering utanför den traditionella sjukhusmiljön. Kliniken finns i Sköndal vid Drevviken.

Remeo är en klinik för intensivvårdsrehabilitering av patienter med långvarig kritisk sjukdom och svikt i vitala funktioner. Vår forskning syftar till att förbättra vården för våra patienter genom ökad förståelse för sjukdomsförlopp och utveckling av effektiva behandlingsmetoder. Det vi lär oss delar med oss av till kollegor och patienter både i Sverige och övriga världen.

Gemenskapen är en del av vårt vårdkoncept

På Remeo arbetar vi tillsammans i vårdteam för patienternas bästa. Teamet består av kompetenta och engagerade undersköterskor, sjuksköterskor, specialistsjuksköterskor, läkare, logoped, kurator, fysioterapeuter och arbetsterapeuter.

Nationell högspecialiserad vård (NHV) för patienter med höga ryggmärgsskador 

Remeo utför nationell högspecialiserad vård för höga ryggmärgsskador inom Region Stockholms och Karolinska Universitetssjukhusets NHV-uppdrag. Ett uppdrag som tilldelats av Socialstyrelsen. I Region Stockholm finns sedan lång tid tillbaka ett samarbete mellan Karolinska Universitetssjukhuset, Remeo, Rehab Station och Stockholms Sjukhem för rehabilitering av patienter med ryggmärgsskador. I detta samarbete ansvarar Remeo för de patienter som har höga skador och som ofta behöver andningsstöd, tillfälligt eller mer långvarigt. 

Patient och närstående

Patient och närstående

Remeo erbjuder kvalificerad vård och rehabilitering till dig som har drabbats av långvarig kritisk sjukdom. Du kommer till en rogivande och vacker miljö i Sköndal i södra Stockholm.

Jobba hos oss

Jobba hos oss

Vi erbjuder ett meningsfullt arbete där du utvecklas och gör skillnad. Hos oss är alla medarbetare med och bidrar i utvecklingen av framtidens högspecialiserade vårdkoncept för patienter med långvarig kritisk sjukdom.

Remittera till Remeo

Remittera till Remeo

Vi öppnar fler platser och tar emot patienter från alla regioner. De flesta av våra patienter kommer direkt från en intensivvårdsavdelning, några från en allmän vårdavdelning och några direkt hemifrån.

Möt Remeos verksamhetschef

Vi erbjuder unik vård för unika patienter. Tillsammans utvecklar vi ett ledande, avancerat och unikt vårdkoncept som hjälper patienter tillbaka till livet.
Möt verksamhetschef Anna Cedborg som berättar om Remeo.