Omvårdnadschefer

Remeos omvårdnadschefer har en verksamhetsnära och operativ roll. De både leder och deltar i det kliniska arbetet och är länken mellan sina medarbetare i omvårdnadsteamet och övriga professioner och chefer på Remeo. Alla omvårdnadschefer arbetar en stor del av sin arbetstid kliniskt med patientansvar och har då möjlighet att vara en god förebild i vardagen tillsammans med sina medarbetare.

Omvårdnadscheferna är legitimerade sjuksköterskor eller specialistsjuksköterskor med flera års erfarenhet från slutenvård. Ledarskapet präglas av en positiv anda, närvaro och ett stort engagemang.

Mats Johansson (föräldraledig)

Sóley Gudbjörnsdóttir

Camilla Bjerkensjö

Klara Geisewall

Maria Turai Wägar

Kerstin Stadtkewitz

Rehabiliteringschef

Rehabiliteringschefen har liksom omvårdnadscheferna en verksamhetsnära roll och arbetar större delen av sin tid kliniskt med rehabilitering. Han är drivande i arbetet med att utveckla rehabiliteringsverksamheten i nära samarbete med läkare och omvårdnadsteam. Rehabiliteringschefen är närmaste chef för fysioterapeuter och arbetsterapeuter och är länken mellan dem och övriga professioner samt ledningen. Mats är legitimerad fysioterapeut och specialist inom intensivvård.

Mats Johansson (föräldraledig)

Sóley Gudbjörnsdóttir