Remeo är en klinik för intensivvårdsrehabilitering av patienter med långvarig kritisk sjukdom.

Läs informationsbladet om vårt unika vårdkoncept för rehabilitering av höga ryggmärgsskador.

Vi tar emot patienter från alla sjukvårdsregioner och vi svarar gärna på frågor om aktuella avtal. De flesta av våra patienter har vårdats en längre tid på intensivvårdsavdelning, men vi tar också emot patienter från andra vårdavdelningar. Innan vi accepterar remissen gör vi en individuell bedömning av patienten, för att säkerställa att vi tar emot rätt patienter.

Remissen skriver du direkt i journalsystemet TakeCare  eller faxar till 08-605 7526.

Kontakta oss gärna för en diskussion om olika behandlingsmöjligheter. Vi hjälper också till med administrativa frågor.

Nu tar vi emot fler patienter

Remeo, Sveriges första och enda klinik specialiserad på intensivvårdsrehabilitering av patienter med långvarig kritisk sjukdom, har öppnat fler platser. Kliniken öppnade 2013 och sedan dess har det varit kö till våra platser. Nu kan vi snabbare erbjuda fler patienter möjligheten att komma till oss.

Vi tar emot patienter som har en längre tid av svår sjukdom eller intensivvård bakom sig, ofta med många komplicerande sjukdomar och med visst intensivvårdsbehov kvar. Vi har expertkunskap inom urträning ur ventilator och dekanylering; och trots att vi tar emot de mest komplicerade fallen, brukar vi lyckas att träna ur och dekanylera 90% av våra patienter. Samtidigt med den fortsatta intensivvårdsnära vården pågår en individuellt anpassad rehabilitering. Vi arbetar i multidisciplinära team där specialistläkare, sjuksköterskor, undersköterskor, fysioterapeuter, arbetsterapeuter, logopeder, tekniker, kurator och andra professioner arbetar sida vid sida anpassat till varje patients behov. Remeo rehabiliterarar idag ca 70% av Sveriges patienter som drabbats av en hög ryggmärgsskada som innebär att de behöver respirator under en tid eller livslångt.

Patienter som inte kräver avancerad andningsvård och kanske inte heller har intensivvårdats, är också välkomna till oss. Enligt vår erfarenhet har många patienter som varit svårt sjuka och inneliggande en längre tid, intensivvårdskrävande eller inte, ett stort behov av rehabilitering i kombination med ett samtidigt behov av avancerad medicinsk vård. Denna kombination gör att de flesta rehabiliteringskliniker inte kan ta emot dessa patienter. De är helt enkelt för sjuka eller sköra. Hos oss får de avancerad medicinsk vård kombinerad med rehabilitering i en lugn och familjeliknande miljö.

Alla patienter på Remeo har enkelrum med egen dusch och toalett, vilket gör att multiresistenta bakterier vanligtvis inte är något problem. Alla rum är också utrustade med avancerad medicinteknisk utrustning för en patientsäker vård i alla lägen. Det är lätt att komma ut i friska luften på vår vackra innergård och det hjälper till i tillfrisknandet. Med åren har vi också fått stor erfarenhet av komplicerade utskrivningsplaneringar med tex hemventilator och assistansutbildning.

Har du frågor, eller en patient som kanske skulle ha nytta av vår vård, hör av dig till oss!

Vi tar emot patienter från hela landet.