Utbildning för närstående och assistenter

Remeos personal anordnar utbildning av närstående, specifikt anpassad till varje patients speciella situation. Utbildningen vänder sig både till närstående och till patientens eventuella personliga assistenter. Till stor del handlar utbildningen om handhavandet av vissa medicintekniska hjälpmedel som patienten kan tänkas behöva stöd med vid permission eller efter utskrivningen.

Under utbildningen kan även frågor av rent praktisk karaktär tas upp. Kontakta gärna en av sjuksköterskorna i teamet kring din närstående hos oss om du har funderingar om utbildningen. Du kan även mejla till oss.