Ledningsgruppen för Remeo

Anna Cedborg

VD / Verksamhetschef

Anna påbörjade sin verksamhet på Remeo 2014 som medicinskt ledningsansvarig läkarchef och blev 2017 verksamhetschef. Anna är VD sedan 2019, då Remeo blev en självständig klinik med fokus på högspecialiserad sjukvård. Annas akademiska utbildning: MD, PhD, specialistläkare inom anestesi och intensivvård.

Eva Sundman

Medicinsk chef och FoUU-chef

Eva arbetar sedan 2015 på Remeo, sedan 2017 i rollen som medicinsk chef med ansvar för forskning, utbildning och utveckling. Hon leder läkargruppen och det medicinska utvecklingsarbetet på kliniken. Eva bedriver forskning inom Remeos områden. Evas akademiska utbildning: MD, PhD, specialistläkare inom anestesi och intensivvård.

Johan Uusijärvi

Teknisk chef och Chefläkare

Johan började på Remeo redan 2013. Han innehar rollen som chefläkare sedan 2017 med särskilt ansvar för patientsäkerhetsfrågor samt för medicinteknik och IT. Johans akademiska utbildning: MD, specialistläkare inom anestesi och intensivvård.

Ann-Sofie Kaiheden

Vårdchef omvårdnad

Ann-Sofie kom till Remeo 2018. Hon är ansvarig för omvårdnadsorganisationen där hon leder omvårdnadschefer och vårdutvecklare. Ann-Sofie har även ett övergripande ansvar för bemanning och omvårdnadsrelaterade områden på kliniken. Ann-Sofies akademiska utbildning: legitimerad sjuksköterska.

Titti Zarei

Vårdchef Rehabilitering och Verksamhetsutvecklingschef

Titti arbetar på Remeo sedan 2013 och tillträdde rollen som vårdchef rehabilitering 2017. Hon leder det paramedicinska teamet och utformandet av rehabiliteringskonceptet. Tittis akademiska utbildning: specialistfysioterapeut inom neurologi.

Arvid Linnér

Kvalitetsledare

Arvid började på Remeo redan 2013 och i rollen som kvalitetsledare 2016. Arvid arbetar med att säkerställa kvalitet genom systematiskt kvalitetsarbete. Arvids akademiska utbildning: legitimerad sjuksköterska.

Kristina Altin

HR-chef

Kristina är sedan 2020 HR-chef på Remeo med ansvar för HR, Lön och Kommunikation, vilket omfattar bland annat arbetsmiljö, rekrytering, kompetensutveckling och arbetsgivarvarumärket. ​Kristina har en fil.kand. i Personal, arbete och organisation och är även legitimerad sjuksköterska.

Carina Askerud

Ekonomichef

Carina började på Remeo 2021 och har rollen som Ekonomichef. Hon leder, samordnar och vidareutvecklar ekonomiarbetet i bolaget samt ansvarar för delar av avtals- och inköpsprocessen. Carina har en Magisterexamen i Business of Administration.