Medarbetare / Ledningsgruppen

Anna Cedborg

VD / Verksamhetschef

Arvid Linnér

Kvalitetscontroller

Carina Askerud

Ekonomichef

Eva Sundman

Medicinsk direktör och Forskningschef

Fredrik Lennmyr

Medicinsk chef

Johan Uusijärvi

Teknisk chef och Chefläkare

Kristina Altin

HR-chef

Titti Zarei

Bitr. Verksamhetschef