Medarbetare / Ledningsgruppen

Ann-Sofie Kaiheden

Vårdchef omvårdnad

Anna Cedborg

VD / Verksamhetschef

Arvid Linnér

Kvalitetsledare

Carina Askerud

Ekonomichef

Eva Sundman

Medicinsk chef och FoUU-chef

Johan Uusijärvi

Teknisk chef och Chefläkare

Kristina Altin

HR-chef

Titti Zarei

Vårdchef Rehabilitering och Verksamhetsutvecklingschef