Medarbetare / Omvårdnadschefer

Camilla Bjerkensjö

Kerstin Stadtkewitz

Klara Geisewall

Maria Turai Wägar

Mats Johansson (föräldraledig)

Sóley Gudbjörnsdóttir