Vår personuppgiftspolicy

På Remeo tillämpar vi GDPR, dataskyddsreglerna inom EU, för hantering av personuppgifter. Remeos personuppgiftsansvariga ansvarar i samarbete med det hos datainspektionen anmälda dataskyddsombudet, för en korrekt behandling av personuppgifterna inom organisationen. Korrekt behandling av personuppgift ingår i Remeos ledningssystem för kvalitet. 

Vår policy för behandling av personuppgifter finner du här.

Alla typer av information som kan knytas till en levande person betraktas som personuppgifter. Läs mer om GDPR på hemsidan för datainspektionen.