Eva Sundman ny docent vid Karolinska Institutet!

Eva Sundman är intensivvårdsläkare och arbetar sedan 2015 på Remeo där hon är medicinsk direktör och forskningschef. Hon har byggt upp Remeos forskningsverksamhet som fokuserar på intensivvårdsrehabilitering, och har tillsammans med sitt forskningsteam bidragit till att patienter med långvarig kritisk sjukdom kan få en bättre vård och säkrare tillfrisknande.

Eva är även ansvarig för den medicinska utvecklingen och klinikens utbildningsprogram. Eva är adjungerad vid Institutionen för Medicin, Solna, Karolinska Institutet, där hon driver forskningsprogrammet inom intensivvårdsrehabilitering och har ett stort utbildningsengagemang med kursansvar och undervisning på ett flertal olika nivåer.

Vi är mycket glada att Karolinska Institutet nu har beslutat att anta Eva Sundman som docent. Vi är stolta över Evas framgångsrika forskningsarbete och engagemang inom intensivvårdsrehabilitering och ser framemot hennes fortsatta arbete och bidrag till utveckling inom området.

28 mars, 2024