Framtiden ljusnar för intensivvårdsrehabilitering

Idag kom positiva besked. Patienternas möjlighet att få den vård som de behöver stärks. Framtiden för både patienterna och intensivvårdsrehabiliteringen ljusnar.

Intensivvårdsrehabiliteringens framtid har varit osäker. Under de senaste månaderna har Remeo varit i dialog med Region Stockholm kring den uppkomna situationen. Idag kom positiva besked från hälso- och sjukvårdsnämnden. Kostnadsansvaret för intensivvårdsrehabilitering flyttas från akutsjukhusen till regionen.

– Vi är väldigt glada för det tydliga beskedet. Det är ett positivt besked för patienterna och möjliggör att intensivvårdsrehabilitering ges efter behov, säger Anna Cedborg, läkare och verksamhetschef.

Det var ett kraftigt minskat remissflöde från akutsjukhusen som orsakade den osäkra situationen. Genom dagens beslut finns goda möjligheter för att patienter ska remitteras. De medicinska behoven ska styra.

– Intensivvårdsrehabilitering är en viktig del av intensivvårdskedjan. Vi kommer att fortsätta dialogen med Region Stockholm, Karolinska och övriga akutsjukhus för att stärka vårt partnerskap. Tillsammans kan vi hjälpa fler patienter tillbaka till livet, fortsätter Anna Cedborg.


Intensivvårdsrehabilitering är en unik vårdform och på Remeo bedrivs forskning. Flera medarbetare forskar parallellt med sitt kliniska arbete och kliniken håller återkommande utbildningar inom trakeostomivård och andningsstöd. Remeo bedriver också nationellt högspecialiserad vård för höga ryggmärgsskadade.

– De medicinska resultaten av intensivvårdsrehabiliteringen visar att över 90% av patienterna kan tränas att andas självständigt och komma tillbaka till livet utan avancerat andningsstöd, säger Eva Sundman, läkare och forskningschef.

Nu fortsätter arbetet för framtiden och sommarplaneringen står för dörren.

– Idag kom ett efterlängtat besked kring intensivvårdsrehabiliteringens framtid. Det gör att vi nu återigen kan planera långsiktigt. Vi vill rikta ett tack för det stora stödet vi och patienterna har fått under de senaste månaderna, avslutar Anna Cedborg.

5 april, 2024