Brett stöd för intensivvårdsrehabilitering i Region Stockholm

I förra vecka beslutade en enig hälso- och sjukvårdsnämnd att införa en kortsiktig lösning för patienter i behov av intensivvårdsrehabilitering. Beslutet innebär att regionens akutsjukhus får kostnadstäckning. Därmed ges förutsättningar för att patienter kommer att få intensivvårdsrehabilitering efter behov.

De senaste månaderna har patienter i behov av intensivvårdsrehabilitering riskerat att inte få den vård de behöver. En risk som nu ser ut att vara avvärjd. En enhällig hälso- och sjukvårdsnämnd beslutade i förra veckan att nämnden övertar kostnadsansvaret från akutsjukhusen i egenregi för vård som ges av extern leverantör.

– Det är glädjande besked för patienternas skull. Beslutet ger förutsättningar för att patienter i behov av intensivvårdsrehabilitering kommer att få den vård de behöver, säger Anna Cedborg, läkare och verksamhetschef.

Under våren har Remeo haft en dialog med Region Stockholm för att hitta lösningar för patienterna och intensivvårdsrehabiliteringen på både kort och lång sikt. Dialogen har gett resultat.

– Vårens dialog med Region Stockholm har varit konstruktiv. Nu finns en lösning för patienternas tillgång till intensivvårdsrehabilitering på kort sikt. Jag ser fram emot att fortsätta dialogen för att nå en långsiktig lösning för patienterna, avslutar Anna Cedborg.

25 juni, 2024