Anna Cedborg, VD/Verksamhetschef
Anna Cedborg, VD/Verksamhetschef

10 år med Remeo, Sveriges pionjär inom intensivvårdsrehabilitering

Remeo, Sveriges första specialiserade klinik för intensivvårdsrehabilitering, firar nu 10 år av framgångsrikt arbete. Sedan starten 2013 har kliniken vuxit och utvecklat en högkvalificerad vård och rehabilitering för patienter med långvarig kritisk sjukdom (LKS) från hela landet. 530 patienter, de allra sköraste, har vårdats på Remeo.

Remeo har introducerat ett innovativt koncept som många inte trodde var möjligt. Genom att erbjuda intensivvårdsrehabilitering utanför konventionell sjukhusmiljö och med ett högkvalificerat interprofessionellt team, skapades förutsättningar som främjar patienternas återhämtning och rehabilitering på ett sätt som tidigare inte fanns! Kliniken har genom ett omfattande utvecklingsarbete blivit ledande vad gäller vård av denna försummade patientgrupp, och konceptet väcker stort intresse både nationellt och internationellt.

Vi är otroligt stolta över att fira 10 års framgångsrik verksamhet på Remeo. Vårt team av dedikerade och kunniga medarbetare har arbetat hårt för att skapa en positiv och individanpassad vårdmiljö för våra patienter, säger Anna Cedborg, VD/Verksamhetschef på Remeo.

För att uppmärksamma de långvarigt kritiskt sjuka patienternas behov av vård och rehabilitering kommer Remeo att hålla ett symposium i samband med 10-årsjubileet. Vi vill visa att det går att uppnå mycket goda resultat också för patienter med LKS, som annars ofta anses ha en dyster prognos, berättar Eva Sundman, medicinsk direktör och forskningschef på Remeo. Remeo rehabiliterar även patienter med höga ryggmärgsskador genom nationellt högspecialiserad vård (NHV).

Traditionell vård av patienter med LKS är oerhört resurskrävande. Remeo har spelat en viktig roll i att förändra synen på rehabilitering vid LKS genom att erbjuda specialiserad intensivvårdsrehabilitering utanför akutsjukhusen. Samtidigt frigörs resurser inom akutsjukvården, i flaskhalsen intensivvården. Även de hälsoekonomiska vinsterna för samhället är stora. Trots dessa fördelar är tillgången till specialiserad vård för LKS inte jämlikt fördelad nationellt och en långsiktig plan för att säkerställa denna tillgång saknas.

Symposiet kommer att äga rum den 24 november 2023 på Svenska Läkaresällskapet, Klara Östra Kyrkogata 10. Vi ser fram emot en givande eftermiddag av kunskapsutbyte och nätverkande.

För mer information och anmälan, vänligen kontakta: caroline.berlin@remeo.se

Program

14:30-15:00 Kaffe och samling
15:00-15:10 Välkomna och Remeos 10-årsresa – Anna Cedborg, VD/Verksamhetschef och Kajsa Giesecke, grundare
15:10-15:20 Intensivvårdsrehabilitering – vad är det? – Eva Sundman, Medicinsk direktör och Forskningschef
15:20-15:40 Patientupplevelsen på Remeo – Mikael Westling Söderström, fd patient och Fredrik Lennmyr, Medicinsk chef och Läkarchef
15:40-15:50 Det interprofessionella teamet
15:50-16:00 Fråga panelen
16:00-17:00 Mingel med ett glas bubbel och en matbit

8 november, 2023