Besked dröjer – Patienterna får vänta på en lösning

Igår skulle beslut fattas om intensivvårdsrehabiliteringens framtid. Under gårdagen kom dock beskedet att beslutet har skjutits upp till i april. Patienterna får fortsätta att vänta på en lösning.

Intensivvårdsrehabiliteringen är en unik vårdform för patienter som vårdats lång tid på intensivvårdsavdelning. Under de senaste månaderna har remisserna från Region Stockholms akutsjukhus minskat kraftigt och utan förvarning sedan i oktober. Något som gjort framtiden för den specialiserade intensivvårdsrehabiliteringen och den nationella högspecialiserade vården av höga ryggmärgsskadade mycket osäker.

Det sedan tidigare aviserade beslutet om intensivvårdsrehabiliterings framtid skjuts under gårdagen till april.

– Jag hade hoppats på ett besked under gårdagen. Vi kommer att fortsätta dialogen med regionen och förväntar oss en lösning i april. Det ovissa läget som råder nu gynnar ingen, allra minst patienterna, säger Anna Cedborg, läkare och verksamhetschef.

Sedan frågan uppmärksammats medialt och politiskt har några patienter trots allt remitterats. Det har förlängt Remeos uthållighet och patienter i behov av intensivvårdsrehabilitering har fått den vård de behöver.

– Vi fortsätter hålla ut för patienternas skull, men jag märker att medarbetarna börjar få det riktigt tufft under dessa förutsättningar och några har tyvärr redan valt att lämna, avslutar Anna Cedborg. Det viktiga är att patienternas behov kommer först.

20 mars, 2024