Dr. Anna-Liisa Sutt (PhD), forskare och logoped från The Prince Charles Hospital i Australien, gästade oss på REMEO denna vecka för att berätta om sin spännande forskning kring talventilen.

Förlorad talförmåga kan vara ett stort problem för patienter som är beroende av ventilator och trakealkanyl, då all luft flödar via trakealkanylen, utan att passera stämbanden.

Anna-Liisa har forskat på en ny typ av talventil som kan användas tillsammans med ventilator och befuktare. Patienten kan tala och ändå få fullgod hjälp med andningen av apparaturen.

Anna-Liisa drev sin forskning på en intensivvårdsavdelning i Australien. År 2011 var uppfattningen inom intensivvården i Australien att det var skadligt att försöka tala då man ventilatorbehandlades. Studien med användning av den nya typen av talventil vid ventilatorbehandling resulterade i en revidering av denna allmänna uppfattning och sedan år 2014 är det regel att vakna, ventilatorbehandlade patienter har möjlighet att tala med hjälp av talventilen.

Tack vare forskningen togs en ny klinisk rutin fram där talande, ventilatorbehandlade patienter är en självklarhet. Spännande forskning som vi på REMEO vill undersöka om vi kan ta vidare även i svensk sjukvård.

10 maj, 2019