Examen efter kursen Avancerad andningsvård och omhändertagande av patient med långvarig kritisk sjukdom

I maj 2022 startade kursen ’Avancerad andningsvård och omhändertagande av patient med långvarig kritisk sjukdom’, Karolinska Institutet (7,5 hp) på Remeo. För några veckor sedan tog sex av våra sjuksköterskor examen och kan nu titulera sig Remeosjuksköterska. Stort grattis till er alla, och väl genomfört!

Elisabet, som till vardags arbetar som sjuksköterska och samordnare på Remeo, säger så här:
”Utbildningen har varit till stor nytta för mig där jag känner att jag som grundutbildad sjuksköterska fått en djupare kunskap inom både andningsfysiologi och omvårdnad av långvarigt kritiskt sjuka patienter. Att utbildningen utfördes delvis på arbetstid och genererade högskolepoäng var en bonus.”

25 maj, 2023