Camilla Bjerkensjö, intensivvårdssjuksköterska och omvårdnadschef på Remeo

Fler patienter kan komma tillbaka till livet

Vägen tillbaka efter långvarig kritisk sjukdom kan vara lång. Med det finns hopp även i de svåraste fallen. I takt med att fler liv kan räddas inom intensivvården uppstår nya patientbehov. Den specialiserade intensivvårdsrehabiliteringen inriktar sig på att rehabilitera patienter med längst väg tillbaka.

Som en unik del i intensivvårdskedjan finns den specialiserade intensivvårdsrehabiliteringen. De flesta patienter vårdas i några dagar på traditionella intensivvårdsavdelningar (IVA) och klarar sig sedan med intermediärvård eller vård på vårdavdelning. Men för vissa patienter som behöver intensivvård en längre tid är vägen tillbaka svårare.

Camilla Bjerkensjö är intensivvårdssjuksköterska och omvårdnadschef på Remeo:

Till oss kommer patienter som behöver intensivvård i kombination med rehabilitering. Anledningen är långvarig kritisk sjukdom som är ett syndrom som ofta kommer efter en lång intensivvård. Dessa patienter är väldigt svaga och har till exempel svårt att andas och svälja. En viktig del i rehabiliteringen är urträning ur ventilatorn så att patienten kan andas på egen hand.

Patienter med långvarig kritisk sjukdom lider också ofta av muskelsvaghet, svårläkta sår, återkommande infektioner, förvirringstillstånd samt koncentrations- och minnessvårigheter. Ungefär hälften av patienterna har invasiv ventilatorbehandling när de kommer till Remeo.

Men vägen tillbaka till livet och vardagen innebär en övning på flera olika plan.
Patienter som varit på intensivvårdsavdelning har haft vårdpersonal, anhöriga eller andra patienter runt sig hela tiden. När de kommer till oss börjar resan mot att öva på en normal dygnsrytm, vara ensam på rummet och att vänja sig vid att det är tyst ibland, fortsätter Camilla Bjerkensjö.

För att den specialiserade intensivvårdsrehabiliteringen ska lyckas behövs ett interprofessionellt team med bland annat specialistläkare inom anestesi och intensivvård, specialistsjuksköterskor inom intensivvård, undersköterskor, fysioterapeuter, arbetsterapeuter och logopeder som arbetar nära tillsammans för att se till patientens individuella behov.

Patienter i behov av intensivvårdsrehabilitering är svårt sjuka. Men vår erfarenhet och den forskning som vi bedriver visar att det trots allt är möjligt att komma tillbaka. Därför behöver intensivvårdsrehabiliteringen fortsätta att utvecklas för de patienter som behöver den, avslutar Camilla Bjerkensjö.

Remeo kan ta emot rehabiliteringspatienter i behov av modern intensivvård med både resurser för invasiv ventilatorbehandling, cirkulationsupphållande vård och avancerad övervakning. Det finns även kapacitet för ultraljuds- och röntgenundersökningar samt dialys.

29 februari, 2024