Etablering av forskarnätverk NHV ryggmärgsskada

Ryggmärgsskadevårdkedjan i Stockholm bjöd i juni in till uppstartsmöte för forskningsaktiva inom ryggmärgsskadefältet i regionen. Initiativtagare var FoUU-ansvariga på Karolinska Universitetssjukhuset, Aleris Rehab Station, Remeo samt Stockholms Sjukhem. Målet med nätverket är att stärka samverkan i regionen i samklang med det nationellt högspecialiserade vård (NHV)-uppdraget vi har from 1 april i år.

20-talet ryggmärgsskadeforskare, alla med akademisk koppling till Karolinska Institutet, med en härlig mix av experimentell, translationell och kliniknära forskningserfarenhet möttes och intressanta nya forskningsteman började spira.

Varmt tack Stiftelsen Spinalis för möjligheten att ses i fina Villa Spinalis.

Om du vill läsa mer om NHV gällande ryggmärgsskada:

https://www.karolinska.se/om-oss/teman-och-funktioner/tema-hjarta-karl-och-neuro/neurologi/ryggmargsskaderehab/

Är du forskare och intresserad av att delta i nätverket kontakta gärna oss:

kerstin.wahman@aleris.se eller claes@spinalis.se eller anna.gunnerbeck@regionstockholm.se eller eva.sundman@remeo.se eller elisabet.akesson@stockholmssjukhem.se

12 juli, 2023