Hayats och Micheals första år som servicevärdar på Remeo

Det är nu ett år sedan Hayat och Micheal började arbeta på Remeo i en helt ny roll som servicevärd, via Arbetsförmedlingens jobbspår Introduktionsjobb. I oktober 2020 avslutade de en 10 veckor lång utbildning hos SVOK (Svensk vård & Kompetensutveckling i Stockholm). Remeos verksamhetsutvecklingschef Titti Zarei och projektledare och handledare Martina Eklund har följt deras resa under det gångna året och är två av de personer som servicevärdarna har haft mest kontakt med på Remeo. 

Redan innan utbildningen hade Hayat och Micheal träffat Remeo och blivit utvalda till jobbet bland många sökande, så de visste vad som väntade och hade ett tydligt mål med utbildningen. Det var väldigt motiverande tycker de båda. De gick utbildningen tillsammans med sex andra personer som också skulle börja på Remeo samt ytterligare ett gäng som var rekryterade av ett stort vårdbolag inom äldreomsorgen. De fick en gedigen grund under veckorna på SVOK och fick lära sig bland annat hygienrutiner, service, livsmedelskunskap, ergonomi, kommunikation och bemötande. Remeo har sedan kompletterat med utbildning i lokalvård och kunskaper i säkerhet, arbetsmiljö och anställningsvillkor. 

Hayat har varit i Sverige i fem år. Innan hon kom till Remeo hade hon praktiserat i en butik och arbetat i en daglig verksamhet. Micheal kom till Sverige för ca två och ett halvt år sedan och har bland annat hunnit arbeta på ett transportföretag. Ingen av dem hade tidigare erfarenhet från sjukvårdsverksamhet, så det var mycket nytt att lära. Under året har de även fått möjlighet att utveckla sin svenska genom fortsatta SFI-studier under arbetstid och genom att prata svenska dagligen på arbetet. 

Rollen som servicevärd på Remeo

Servicevärdarna har roterat mellan tre olika arbetsområden; lokalvård i kontor och allmänna utrymmen, påfyllnad av material och viss rengöring på vårdavdelningen samt tjänstgöring i köket. Alla har från början lärt sig alla tre områden för att verksamheten ska flyta så bra som möjligt, men även för att skapa variation i arbetet. Efter en tid fick de möjlighet att fokusera mer på ett område för att kunna utvecklas vidare inom de uppgifter som de trivs bäst med. 

Remeo utsåg flera handledare som fick en kort utbildning i rollen och hade ett särskilt ansvar att ta hand om och introducera de nya medarbetarna. 

Pandemin och ombyggnation – extra utmaningar

Coronapandemin har påverkat processen på många sätt. Anställningsintervjuerna med Remeo skedde digitalt och Hayat, Michael och de andra kunde inte besöka Remeo och träffa sina blivande kollegor innan eller under utbildningen. Titti och Martina följde deras framsteg via lärarna och vid ett par tillfällen besökte de skolan och berättade om Remeos verksamhet och visade bilder. – Det fungerade bra och vi kände oss välkomna, säger Micheal. Det var väldigt roligt att veta att vi snart skulle få komma dit och arbeta. 

Munskydd och visir har förstås gjort det svårare att känna igen och prata med nya kollegor. Servicevärdarna har inte kunnat interagera med alla övriga medarbetare så mycket än, eftersom alla har ansträngt sig för att minimera kontakterna och hålla avstånd. På grund av restriktionerna har värdarna inte varit inne hos patienterna än utan i stället lämnat material utanför salarna till undersköterskorna att fylla på. – Vi hoppas att de kan få gå in på sal snart för att se det arbetet och patienterna, säger Martina. Målet är också att de ska kunna blanda sig mer med andra kollegor på Remeo och lära känna dem bättre, få möjlighet att prata svenska med fler och lära sig mer om verksamheten. När de har tjänstgjort i patientköket har de sett patienterna och fått en bild av vad Remeos vård innebär. 

Remeos lokaler har byggts om och expanderat och under det senaste året har tillfälliga omflyttningar skett flera gånger både för personal och patienter och nya ytor har öppnats upp. Allt detta har krävt mycket städning och annat merarbete som servicevärdarna har kunnat bistå i. – Det har varit en utmaning att ta emot så många nya kollegor med behov av stöd och handledning mitt i en pandemi och en ombyggnation, säger Martina. Men samtidigt har de varit till stor hjälp under denna turbulenta tid och det har verkligen inneburit en stor avlastning. Servicevärdarna har varit mycket omtyckta bland personalen som har sett hur fint de har skött sina uppgifter. 

Många lärdomar från båda håll

Hayat och Micheal är nöjda över att de har klarat det första året på Remeo så bra efter alla omständigheter. – Det var jobbigt i början med allt som vi skulle lära oss; språket med många vårduttryck, kulturen på jobbet och alla olika arbetsuppgifter, säger Hayat. 

Medarbetarna hade varierande kunskapsnivå i svenska språket när de började utbildningen och så är det fortfarande även om alla lär sig mer svenska för varje dag. Kommunikationen fungerar allt bättre. En viktig spelregel från början har varit att våga fråga och säga till när man inte förstår. Samtidigt har Remeos medarbetare fått tänka på att visa hänsyn och vara extra tydliga både i tal och skrift, till exempel när de har skrivit lappar. Martina märkte också tidigt hur servicevärdarna hjälpte varandra ibland med språket även om de har olika modersmål. När en person inte förstod kunde en kollega hjälpa till att tolka. 

– Det har varit viktigt att möta personerna där de har befunnit sig under det här året och kontinuerligt följa upp för att kunna ge stöd när det har behövts, berättar Titti Zarei. De har lärt sig olika snabbt och några har behövt mer stöd med vissa uppgifter.  

– Vi har tvingats tänka ett varv till i många sammanhang kring sådant som vi tar för givet men som absolut inte är självklart för våra nya medarbetare, säger Martina. Vi har insett hur hemmablinda vi är på många sätt, både på arbetsplatsen och i vår invanda kultur i Sverige. I handledarutbildningen fick vi med oss en del bra tips och uppslag.

Martina kom på idén att fotografera alla produkter som finns på Remeo och som de hanterar i arbetet. Hon skapade listor med bild och namn på alla produkter och skrev var de fanns. Listorna har varit till stor hjälp för servicevärdarna för att kunna utföra uppgifterna rätt och efter hand lära sig vad alla saker kallas.

Anställningen på Remeo fortsätter

Nyligen fick Hayat och Micheal erbjudande om en tillsvidareanställning på Remeo, vilket de blev väldigt glada för. De trivs mycket bra i miljön och tycker att verksamheten är intressant och händelserik. – Jag funderar på att själv studera till undersköterska så småningom, säger Hayat. 

Introduktionsjobb via Arbetsförmedlingen

Anställningen av servicevärdarna har varit ett lyckosamt samarbete mellan Remeo, Arbetsförmedlingen och SVOK, inom ramen för Introduktionsjobb. Det är ett jobbspår via Arbetsförmedlingen som erbjuder en väg in i arbetslivet för personer som har varit arbetslösa en längre tid eller ganska nyligen har kommit till Sverige. Samtidigt får arbetsgivaren ett tillskott av personer som genomgår en skräddarsydd utbildning för att sedan under handledning skolas in i ett arbete parallellt med fortsatta studier i svenska. 

27 oktober, 2021