Dialysapparat

Nedläggningshot kvar – nya dialysverksamheten kan läggas ner direkt

Nedläggningshotet mot den unika specialiserade intensivvårdrehabiliteringen kvarstår. På kliniken fortsätter rehabiliteringen av patienter samtidigt som hotet mot verksamheten är överhängande. Den sedan länge efterlängtade möjligheten att kunna ta emot patienter i behov av både intensivvårdsrehabilitering och dialys riskerar att läggas ner innan första patienten hunnit få vård.

Patienter i behov av intensivvårdsrehabilitering och som samtidigt har njursvikt kan från och med idag få vård på Remeo. Kliniken har sedan i september arbetat med att bygga upp kompetens för dialys av den typ som även används i hemmiljö. Men det är inte säkert att någon patient hinner få dialys på Remeo.

– Från och med idag kan vi ta emot patienter som utöver sin intensivvårdsrehabilitering också behöver dialys. Det är med blandade känslor. Under senaste halvåret har vi fortbildat medarbetare och införskaffat utrustning, men nu får vi se om vi hinner ta emot någon dialyspatient, säger Klara Geisewall, intensivvårdssjuksköterska och omvårdnadschef.

– Att kombinera dialys med rehabilitering på ett sammanhållet sätt öppnar helt nya möjligheter. Det finns både medicinska vinster och praktiska fördelar med exempelvis färre transporter som annars tar tid från rehabiliteringen, säger Fredrik Lennmyr, läkare och medicinsk chef.

Sedan drygt en vecka tillbaka pågår en dialog med Region Stockholm om nedläggningshotet, som orsakats av en kraftig minskning av patienter som remitterats. Under tidsperioden oktober 2023 till mitten av februari 2024 har remisserna minskat med ca 70 procent. Om ingen lösning nås inom en snar framtid måste den specialiserade intensivvårdsrehabiliteringen läggas ner.

– Dialogen fortsätter för patienternas skull. Ännu har vi inte fått några tydliga besked om en väg framåt för patienter som behöver specialiserad intensivvårdsrehabilitering. Vi hoppas på en lösning, men jag är orolig, avslutar Anna Cedborg, läkare och verksamhetschef.

16 februari, 2024