Anna Cedborg, VD/Verksamhetschef

Remeo firar ett decennium av framsteg och engagemang inom intensivvårdsrehabilitering

Remeo, ledande aktör inom intensivvårdsrehabilitering, firade sitt 10-årsjubileum genom att arrangera ett symposium. Under evenemanget presenterades klinikens betydelse som ett komplement till intensivvården och de positiva hälsoekonomiska resultat som har uppnåtts.

Symposiet fokuserade på Remeos dedikerade arbete med patientgruppen långvarigt kritiskt sjuka och underströk vikten av arbete i interprofessionella team samt att erbjuda en holistisk vårdmiljö för att leverera optimal vård för denna patientgrupp. Mikael Westling Söderström, tidigare patient, delade också sin personliga resa och hur Remeo spelade en stor roll i hans rehabilitering.

Eva Sundman, medicinsk direktör och forskningschef på Remeo, presenterade viktiga forskningsresultat och betonade företagets engagemang för att öka kunskap om långvarig kritisk sjukdom i hela världen.

”Symposiet var en fantastisk möjlighet att få dela våra erfarenheter och framgångar samt betona behovet av att integrera intensivvårdsrehabilitering som en självklar del av vården”, säger Anna Cedborg, VD och Verksamhetschef på Remeo.

”Vi är stolta över att ha kunnat bidra till att förbättra livet för långvarigt kritiskt sjuka patienter genom vårt unika tillvägagångssätt inom intensivvårdsrehabilitering. Vår strävan är att fortsätta vara en pålitlig och innovativ partner inom vården”, säger Kajsa Giesecke, grundare av Remeo.

Remeo fortsätter att vara en föregångare inom intensivvårdsrehabilitering och arbetar ständigt för att förbättra vård- och rehabiliteringsprocessen som en pålitlig och innovativ partner inom vården.

1 december, 2023