Pressmeddelande 2024-02-07 09:50

Remeo i dialog med Region Stockholm om att avvärja akut nedläggningshot

Se reaktioner i media längre ner på denna sida

Patienter i behov av specialiserad intensivvårdrehabilitering riskerar att stå utan vård inom kort. Akutsjukhusen i Region Stockholm har slutat remittera patienter till Remeo. Detta har skett utan förvarning och innebär att Remeos verksamhet nu är akut nedläggningshotad. I Sverige finns ingen annan verksamhet specialiserad på intensivvårdsrehabilitering. Remeo har inlett dialog med Region Stockholms politiska och administrativa ledning för att säkerställa att patientgruppen fortsatt kan få livsviktig vård.

Remeo bedriver internationellt ledande högspecialiserad intensivvårdsrehabilitering sedan 2013 och har avtal med bland annat Region Stockholms akutsjukhus. Remeo har nationell spetskompetens inom intensivvårds- och andningsrehabilitering och behandlar ca 60 långtidssjuka patienter om året. Sedan ett år tillbaka har kliniken ett särskilt ansvar inom nationell högspecialiserad vård för patienter med höga ryggmärgsskador. Remeo bedriver även utbildning samt forskning för att utveckla nya metoder inom rehabiliteringen av patienter med långa vårdtider i respirator på intensivvårdsavdelning.

— Akutsjukhusen i Region Stockholm har slutat remittera patienter. Det gör att vi befinner oss i ett läge där verksamheten hotas av nedläggning inom några veckor. Vi känner en stor oro för patientgruppens möjlighet att få den specialiserade vård som de behöver, säger Anna Cedborg, läkare och verksamhetschef.

Intensivvårdsrehabiliteringen är unik i sitt slag och trots svår sjukdom hos patientgruppen överlever 97 procent efter vård hos Remeo. Nio av tio patienter kan efter rehabiliteringen andas fritt och självständigt. Medelåldern hos rehabiliterade patienter är 56 år.

— Remeo erbjuder och utvecklar en sammanhållen rehabilitering av svårt sjuka som inte finns någon annanstans i Sverige eller i Norden. Vården på Remeo är kostnadseffektiv. Ett vårddygn här är 40 till 50 procent billigare än ett vårddygn på en vanlig intensivvårdsavdelning. Dessutom frigörs akuta intensivvårdsplatser på sjukhus, säger Anna Cedborg.

— Vi befinner oss i ett akut läge. Vi är oroliga för vår patientgrupp och förtvivlade över att en unik och sammanhållen verksamhet med spetsvård, kunskapscentrum och forskning riskerar att försvinna. Det sker utan något formellt beslut. Varken patienterna som berörs eller vi som verksamhet har fått någon förvarning. Det sker även utan att det finns en plan för att ersätta de funktioner vi har i Sveriges och Stockholms vårdsystem, fortsätter Gunnar Palme, före detta patient och styrelseordförande i Remeo.

Remeo är en nära samarbetspartner till Region Stockholm, tog ett stort ansvar under pandemin och rehabiliterade bland annat 30 svårt sjuka covidpatienter från Stockholm och hela landet. Idag är Remeos intensivvårdsrehabilitering en del av Region Stockholms intensivvårdsflöde med 14 av regionens 102 vårdplatser.

— Remeo har inlett en dialog med Region Stockholm och akutsjukhusen för att lösa den akuta situationen på både kort och lång sikt. Från Remeos sida arbetar vi intensivt för att patientgruppen fortsatt ska få tillgång till vår specialiserade intensivvårdsrehabilitering och behöver en lösning för patienterna och en plan framåt, avslutar Anna Cedborg.

För frågor kontakta:
Anna Cedborg, läkare och verksamhetschef
070-956 42 16
anna.cedborg@remeo.se

Följande medier har uppmärksammat vår situation:

8 februari 2024, Sveriges Radio P4 Stockholm: https://sverigesradio.se/avsnitt/2323665#13498

8 februari 2024, Tidningen Logopeden: Remeo hotas av nedläggning

13 februari 2024, SVT Stockholm: https://www.svt.se/nyheter/lokalt/stockholm/maria-fick-rehab-efter-intensivvard-fick-lara-mig-att-andas

13 februari 2024, SVT Södertälje: https://www.svt.se/nyheter/lokalt/sodertalje/kliniken-nara-nedlaggning-drabbar-de-allra-svagaste

13 februari 2024, Sveriges Television: https://www.svt.se/nyheter/lokalt/sodertalje/s-om-nedlaggningshotade-kliniken-dialog-fors

15 februari 2024, Dagens nyheter: Klinik hotas av konkurs – kan leda till färre IVA-platser

15 februari 2024, Svenska Dagbladet: Efter IVA-larmet: V kan gå ihop med högern

15 februari, Läkartidningen, https://lakartidningen.se/aktuellt/nyheter/2024/02/vi-klarar-oss-ett-par-veckor-till/

15 februari 2024, Mitti, https://www.mitti.se/nyheter/unik-rehabklinik-kan-tvingas-stanga-6.3.204151.1ca170978f

16 februari 2024, Dagens nyheter: https://www.dn.se/sverige/v-gar-ihop-med-borgerliga-for-att-radda-rehabklinik/

17 februari 2024, Svenska Dagbladet: https://www.svd.se/a/RGvjg5/v-m-kd-och-l-darfor-satter-vi-ner-foten-om-remeo

17 februari 2024, Läkartidningen, https://lakartidningen.se/aktuellt/nyheter/2024/02/oppositionen-och-v-vill-radda-remeo/

20 februari 2024, Tidningen Näringslivet: Rehabklinik hotas av nedläggning – akutsjukhusen slutade remittera

21 februari 2024, Mitti: https://www.mitti.se/nyheter/nu-vill-alla-radda-nedlaggningshotade-remeo-6.3.205697.273bee1848

21 februari 2024, Läkartidningen, https://lakartidningen.se/aktuellt/nyheter/2024/02/det-gar-inte-att-hofta-sig-fram/

21 februari 2024, Fysioterapeuten, https://fysioterapi.se/var-unika-kompetens-kommer-ga-forlorad/

Vi vill också passa på att tacka för alla fina berättelser och kommentarer som vi får skickat till oss och via sociala medier.

7 februari, 2024