Uppdragsutbildning 7,5 hp vid Karolinska Institutet i samarbete med Remeo

För andra året anordnar Karolinska Institutet och Remeo kursen Trakeostomivård och avancerad andningsrehabilitering vid långvarig kritisk sjukdom. Kursen riktar sig till grundutbildade sjuksköterskor och hålls i Remeos lokaler i Sköndal.

Syftet med kursen är att öka kunskaperna om långvarig kritisk sjukdom, trakeostomivård, avancerad andningsvård och rehabilitering.

Kursstart är den 30/11 och sista dag för anmälan den 31/10.

Mer information om kursen finns här: Trakeostomivård och avancerad andningsrehabilitering vid långvarig kritisk sjukdom HT23 | Karolinska Institutet Utbildning (ki.se)

5 september, 2023