Studie visar goda resultat av Remeos intensivvårdsrehabilitering

Hög överlevnad och stor andel lyckad urtäning ur ventilator och dekanylering är några av de fynd som publicerades i Acta Anaesthesiologica Scandinavica i november. Artikeln tillhandahålls av Whiley: Outcomes of prolonged intensive care and rehabilitation at a specialized multidisciplinary center in Sweden (wiley.com).

Du kan även läsa artikeln som pdf-fil på vår hemsida Remeo Research.

25 november, 2021