Okategoriserade

2024-02-07

Remeo i dialog med Region Stockholm

Patienter i behov av specialiserad intensivvårdrehabilitering riskerar att stå utan vård inom kort. Akutsjukhusen i Region Stockholm har slutat remittera patienter till Remeo. Detta har skett utan förvarning och innebär att Remeos verksamhet nu är akut nedläggningshotad. I Sverige finns ingen annan verksamhet specialiserad på intensivvårdsrehabilitering. Remeo har inlett dialog med Region Stockholms politiska och administrativa ledning för att säkerställa att patientgruppen fortsatt kan få livsviktig vård.

2023-06-28

Remeo på internetplatsen Perspektiv Hållbarhet

Anna, Eva & Kajsa berättar i Perspektiv Hållbarhet om Remeos unika koncept för långvarigt kritiskt sjuka patienter. Genom en kombination av intensivvård och rehabilitering, oavsett diagnoser, ger man de allra sjukaste chansen till ett autonomt liv igen – samtidigt som intensivvården avlastas.

2022-06-24

Remeo-kurs för sjuksköterskor

I samarbete med Karolinska Institutet ger Remeo en utbildning i avancerad andningsvård och omhändertagande av patient med långvarig kritisk sjukdom.

2023-12-01

Remeos 10-årssymposium

Remeo, ledande aktör inom intensivvårdsrehabilitering, firade sitt 10-årsjubileum genom att arrangera ett symposium. Under evenemanget presenterades klinikens betydelse som ett komplement till intensivvården och de positiva hälsoekonomiska resultat som har uppnåtts.

2021-11-25

Studie visar goda resultat av Remeos intensivvårdsrehabilitering

En vetenskaplig studie av Remeos intensivvårdsrehabilitering är nu publicerad i Acta Anaesthesiologica Scandinavica. Artikeln är tillgänglig via open access från Whiley.

2023-07-18

Studie: Talventil i kombination med högflödesbehandling

Studien undersöker funktionen av talventil tillsammans med högflödesbehandling.
I ett internationellt samarbete har Remeos medarbetare visat goda resultat av talventil tillsammans med högflödesbehandling vid weaning från ventilator och trakeostomi.

2023-06-22

Studiedag och öppet hus

Remeo bjuder in till studiedag och öppet hus om intensivvårdsrehabilitering vid långvarig kritisk sjukdom (LKS) den 29 september.

2023-09-05

Uppdragsutbildning 7,5 hp vid Karolinska Institutet i samarbete med Remeo

För andra året anordnar Karolinska Institutet och Remeo kursen Trakeostomivård och avancerad andningsrehabilitering vid långvarig kritisk sjukdom. Kursen riktar sig till grundutbildade sjuksköterskor.

2024-03-28

Vi gratulerar Eva Sundman, ny docent vid Karolinska Institutet!

Vi är mycket glada att Karolinska Institutet nu har beslutat att anta Eva Sundman som docent. Vi är stolta över Evas framgångsrika forskningsarbete och engagemang inom intensivvårdsrehabilitering och ser framemot hennes fortsatta arbete och bidrag till utveckling inom området.

2020-07-01

Webbinarium i Dagens Medicin

Här ser du vår verksamhetschef Anna Cedborgs avsnitt i ett webbinarium om covid-19, anordnat i fredags av Dagens Medicin.