Okategoriserade

2023-11-08

10 år med Remeo

Remeo, Sveriges första specialiserade klinik för intensivvårdsrehabilitering, firar nu 10 år av framgångsrikt arbete. Sedan starten 2013 har kliniken vuxit och utvecklat en högkvalificerad vård och rehabilitering för patienter med långvarig kritisk sjukdom (LKS) från hela landet. 530 patienter, de allra sköraste, har vårdats på Remeo.

2024-03-20

Besked dröjer – Patienterna får vänta på en lösning

Igår skulle beslut fattas om intensivvårdsrehabiliteringens framtid. Under gårdagen kom dock beskedet att beslutet har skjutits upp till i april. Patienterna får fortsätta att vänta på en lösning.

2024-02-21

Bred enighet – patienterna behöver en lösning fort

Den specialiserade intensivvårdsrehabiliteringen är nedläggningshotad. Remissflödet från Region Stockholms akutsjukhus har utan förvarning minskat kraftigt. Igår tog Region Stockholms hälso- och sjukvårdsnämnd upp intensivvårdsrehabiliteringen på sitt sammanträde och hela nämnden, samtliga partier, ger uttryck för att intensivvårdsrehabilitering är en viktig vårdform. Remeo välkomnar fördjupad diskussion för att nå en lösning av situationen på både kort och lång sikt inom kort. Men dras ärendet i långbänk riskerar lösningen att komma försent.

2019-05-10

Change in clinical practice – vetenskapligt seminarium om talventilen

Dr. Anna-Liisa Sutt (PhD), forskare och logoped från The Prince Charles Hospital i Australien, gästade oss på REMEO denna vecka för att berätta om sin spännande forskning kring talventilen.

2019-05-27

Cognitive dysfunction in ICU survivors

Tillsammans med flera arrangörer* var REMEO med och höll i ett seminarium om intensivvård på nya Bioclinicum, Karolinska Universitetssjukhuset Solna, 2019-05-24.

2023-05-25

Examen för Remeosjuksköterskorna

I maj 2022 startade kursen ’Avancerad andningsvård och omhändertagande av patient med långvarig kritisk sjukdom’, Karolinska Institutet (7,5 hp) på Remeo. För några veckor sedan tog sex av våra sjuksköterskor examen och kan nu titulera sig Remeosjuksköterska. Stort grattis till er alla, och väl genomfört!

2019-09-10

Finansregionråd i Stockholm besöker oss

Irene Svenonius (M), finansregionråd i Stockholm, besökte REMEO 20/8.

2024-02-29

Fler patienter kan komma tillbaka till livet

Vägen tillbaka efter långvarig kritisk sjukdom kan vara lång. Men det finns hopp även i de svåraste fallen. I takt med att fler liv kan räddas inom intensivvården uppstår nya patientbehov. Den specialiserade intensivvårdsrehabiliteringen inriktar sig på att rehabilitera patienter med längst väg tillbaka.

2020-05-18

För vården: länk till ”Vi håller ut”

Ett 50-tal svenska artister och musiker har spelat in en låt om att inte tappa hoppet och att hålla ut i dessa coronatider.

2023-07-12

Forskarnätverk NHV ryggmärgsskada

Ryggmärgsskadevårdkedjan i Stockholm bjöd i juni in till uppstartsmöte för forskningsaktiva inom ryggmärgsskadefältet i regionen. Initiativtagare var FoUU-ansvariga på Karolinska Universitetssjukhuset, Aleris Rehab Station, Remeo samt Stockholms Sjukhem. Målet med nätverket är att stärka samverkan i regionen i samklang med det nationellt högspecialiserade vård (NHV)-uppdraget vi har from 1 april i år.

2021-10-27

Första året som servicevärdar på Remeo

Det är nu ett år sedan Hayat och Micheal började arbeta på Remeo i en helt ny roll som servicevärd,
via Arbetsförmedlingens jobbspår Introduktionsjobb.

2024-04-05

Framtiden ljusnar för intensivvårdsrehabilitering

Idag kom positiva besked. Patienternas möjlighet att få den vård som de behöver stärks. Framtiden för både patienterna och intensivvårdsrehabiliteringen ljusnar.