Okategoriserade

2023-11-08

10 år med Remeo

Remeo, Sveriges första specialiserade klinik för intensivvårdsrehabilitering, firar nu 10 år av framgångsrikt arbete. Sedan starten 2013 har kliniken vuxit och utvecklat en högkvalificerad vård och rehabilitering för patienter med långvarig kritisk sjukdom (LKS) från hela landet. 530 patienter, de allra sköraste, har vårdats på Remeo.

2019-05-10

Change in clinical practice – vetenskapligt seminarium om talventilen

Dr. Anna-Liisa Sutt (PhD), forskare och logoped från The Prince Charles Hospital i Australien, gästade oss på REMEO denna vecka för att berätta om sin spännande forskning kring talventilen.

2019-05-27

Cognitive dysfunction in ICU survivors

Tillsammans med flera arrangörer* var REMEO med och höll i ett seminarium om intensivvård på nya Bioclinicum, Karolinska Universitetssjukhuset Solna, 2019-05-24.

2023-05-25

Examen för Remeosjuksköterskorna

I maj 2022 startade kursen ’Avancerad andningsvård och omhändertagande av patient med långvarig kritisk sjukdom’, Karolinska Institutet (7,5 hp) på Remeo. För några veckor sedan tog sex av våra sjuksköterskor examen och kan nu titulera sig Remeosjuksköterska. Stort grattis till er alla, och väl genomfört!

2019-09-10

Finansregionråd i Stockholm besöker oss

Irene Svenonius (M), finansregionråd i Stockholm, besökte REMEO 20/8.

2020-05-18

För vården: länk till ”Vi håller ut”

Ett 50-tal svenska artister och musiker har spelat in en låt om att inte tappa hoppet och att hålla ut i dessa coronatider.

2023-07-12

Forskarnätverk NHV ryggmärgsskada

Ryggmärgsskadevårdkedjan i Stockholm bjöd i juni in till uppstartsmöte för forskningsaktiva inom ryggmärgsskadefältet i regionen. Initiativtagare var FoUU-ansvariga på Karolinska Universitetssjukhuset, Aleris Rehab Station, Remeo samt Stockholms Sjukhem. Målet med nätverket är att stärka samverkan i regionen i samklang med det nationellt högspecialiserade vård (NHV)-uppdraget vi har from 1 april i år.

2021-10-27

Första året som servicevärdar på Remeo

Det är nu ett år sedan Hayat och Micheal började arbeta på Remeo i en helt ny roll som servicevärd,
via Arbetsförmedlingens jobbspår Introduktionsjobb.

2021-11-15

Fredrik Lennmyr chef för läkargruppen

Den 15 november tillträder Fredrik Lennmyr som chef för Remeos läkargrupp. Han kommer ha det medicinska ledningsansvaret för klinikens intensivvård.

2022-09-30

Intensivvårdsrehabilitering vid långvarig kritisk sjukdom (LKS)

Den 30 september bjöd Remeo in till studiedag om intensivvårdsrehabilitering vid långvarig kritisk sjukdom (LKS). Intresset var stort och ett drygt femtiotal personer i olika sjukvårdsprofessioner från olika verksamheter runtom i landet deltog.

2023-03-24

Intervju med Remeos logopeder Martina och Liza

I samband med europeiska logopeddagen 6 mars, vars tema i år var ”logopedi inom akut- & intensivvård”, valde logopedernas branschtidning ”Logopeden” att intervjua Remeos logopeder Martina och Liza om vår verksamhet och det logopediska arbetet inom intensivvårdrehabilitering. Läs mer i artikeln.

2021-10-27

IVA-läkare Hans Blomqvist går i pension

Hans har arbetat på Remeo sedan starten 2013 och i oktober gjorde han sitt sista arbetspass. Här ger
han sin bild av kliniken och hur verksamheten har utvecklats under åren.