Alla inlägg av ingeborginacio

OPIVA höll webinar

Den 13 juni anordnade OPIVA ett webinar på temat ” Urträning ur ventilator och trakealkanyl med talventil och högflöde”.

Den 13 juni pratade Eva Sundman, Liza Bergström och Johan Thorssin (som tidigare arbetade på Remeo men numera är på SÖS) på ett webinar anordnat av OPIVA (företaget som säljer talventiler som vi använder). Webinariet hade hundratals deltagare och har fått positiv respons i efterhand.

Se webinariet på YouTube (öppnas i ny flik)

Remeo i dialog med Region Stockholm

Pressmeddelande 2024-02-07 09:50

Remeo i dialog med Region Stockholm om att avvärja akut nedläggningshot

Se reaktioner i media längre ner på denna sida

Patienter i behov av specialiserad intensivvårdrehabilitering riskerar att stå utan vård inom kort. Akutsjukhusen i Region Stockholm har slutat remittera patienter till Remeo. Detta har skett utan förvarning och innebär att Remeos verksamhet nu är akut nedläggningshotad. I Sverige finns ingen annan verksamhet specialiserad på intensivvårdsrehabilitering. Remeo har inlett dialog med Region Stockholms politiska och administrativa ledning för att säkerställa att patientgruppen fortsatt kan få livsviktig vård.

Remeo bedriver internationellt ledande högspecialiserad intensivvårdsrehabilitering sedan 2013 och har avtal med bland annat Region Stockholms akutsjukhus. Remeo har nationell spetskompetens inom intensivvårds- och andningsrehabilitering och behandlar ca 60 långtidssjuka patienter om året. Sedan ett år tillbaka har kliniken ett särskilt ansvar inom nationell högspecialiserad vård för patienter med höga ryggmärgsskador. Remeo bedriver även utbildning samt forskning för att utveckla nya metoder inom rehabiliteringen av patienter med långa vårdtider i respirator på intensivvårdsavdelning.

— Akutsjukhusen i Region Stockholm har slutat remittera patienter. Det gör att vi befinner oss i ett läge där verksamheten hotas av nedläggning inom några veckor. Vi känner en stor oro för patientgruppens möjlighet att få den specialiserade vård som de behöver, säger Anna Cedborg, läkare och verksamhetschef.

Intensivvårdsrehabiliteringen är unik i sitt slag och trots svår sjukdom hos patientgruppen överlever 97 procent efter vård hos Remeo. Nio av tio patienter kan efter rehabiliteringen andas fritt och självständigt. Medelåldern hos rehabiliterade patienter är 56 år.

— Remeo erbjuder och utvecklar en sammanhållen rehabilitering av svårt sjuka som inte finns någon annanstans i Sverige eller i Norden. Vården på Remeo är kostnadseffektiv. Ett vårddygn här är 40 till 50 procent billigare än ett vårddygn på en vanlig intensivvårdsavdelning. Dessutom frigörs akuta intensivvårdsplatser på sjukhus, säger Anna Cedborg.

— Vi befinner oss i ett akut läge. Vi är oroliga för vår patientgrupp och förtvivlade över att en unik och sammanhållen verksamhet med spetsvård, kunskapscentrum och forskning riskerar att försvinna. Det sker utan något formellt beslut. Varken patienterna som berörs eller vi som verksamhet har fått någon förvarning. Det sker även utan att det finns en plan för att ersätta de funktioner vi har i Sveriges och Stockholms vårdsystem, fortsätter Gunnar Palme, före detta patient och styrelseordförande i Remeo.

Remeo är en nära samarbetspartner till Region Stockholm, tog ett stort ansvar under pandemin och rehabiliterade bland annat 30 svårt sjuka covidpatienter från Stockholm och hela landet. Idag är Remeos intensivvårdsrehabilitering en del av Region Stockholms intensivvårdsflöde med 14 av regionens 102 vårdplatser.

— Remeo har inlett en dialog med Region Stockholm och akutsjukhusen för att lösa den akuta situationen på både kort och lång sikt. Från Remeos sida arbetar vi intensivt för att patientgruppen fortsatt ska få tillgång till vår specialiserade intensivvårdsrehabilitering och behöver en lösning för patienterna och en plan framåt, avslutar Anna Cedborg.

För frågor kontakta:
Anna Cedborg, läkare och verksamhetschef
070-956 42 16
anna.cedborg@remeo.se

Följande medier har uppmärksammat vår situation:

8 februari 2024, Sveriges Radio P4 Stockholm: https://sverigesradio.se/avsnitt/2323665#13498

8 februari 2024, Tidningen Logopeden: Remeo hotas av nedläggning

13 februari 2024, SVT Stockholm: https://www.svt.se/nyheter/lokalt/stockholm/maria-fick-rehab-efter-intensivvard-fick-lara-mig-att-andas

13 februari 2024, SVT Södertälje: https://www.svt.se/nyheter/lokalt/sodertalje/kliniken-nara-nedlaggning-drabbar-de-allra-svagaste

13 februari 2024, Sveriges Television: https://www.svt.se/nyheter/lokalt/sodertalje/s-om-nedlaggningshotade-kliniken-dialog-fors

15 februari 2024, Dagens nyheter: Klinik hotas av konkurs – kan leda till färre IVA-platser

15 februari 2024, Svenska Dagbladet: Efter IVA-larmet: V kan gå ihop med högern

15 februari, Läkartidningen, https://lakartidningen.se/aktuellt/nyheter/2024/02/vi-klarar-oss-ett-par-veckor-till/

15 februari 2024, Mitti, https://www.mitti.se/nyheter/unik-rehabklinik-kan-tvingas-stanga-6.3.204151.1ca170978f

16 februari 2024, Dagens nyheter: https://www.dn.se/sverige/v-gar-ihop-med-borgerliga-for-att-radda-rehabklinik/

17 februari 2024, Svenska Dagbladet: https://www.svd.se/a/RGvjg5/v-m-kd-och-l-darfor-satter-vi-ner-foten-om-remeo

17 februari 2024, Läkartidningen, https://lakartidningen.se/aktuellt/nyheter/2024/02/oppositionen-och-v-vill-radda-remeo/

20 februari 2024, Tidningen Näringslivet: Rehabklinik hotas av nedläggning – akutsjukhusen slutade remittera

21 februari 2024, Mitti: https://www.mitti.se/nyheter/nu-vill-alla-radda-nedlaggningshotade-remeo-6.3.205697.273bee1848

21 februari 2024, Läkartidningen, https://lakartidningen.se/aktuellt/nyheter/2024/02/det-gar-inte-att-hofta-sig-fram/

21 februari 2024, Fysioterapeuten, https://fysioterapi.se/var-unika-kompetens-kommer-ga-forlorad/

Vi vill också passa på att tacka för alla fina berättelser och kommentarer som vi får skickat till oss och via sociala medier.

Remeo på internetplatsen Perspektiv Hållbarhet

Remeos unika koncept på Perspektiv Hållbarhet

Anna, Eva & Kajsa berättar i Perspektiv Hållbarhet om Remeos unika koncept för långvarigt kritiskt sjuka patienter. Genom en kombination av intensivvård och rehabilitering, oavsett diagnoser, ger man de allra sjukaste chansen till ett autonomt liv igen – samtidigt som intensivvården avlastas.

REMEO – HITTA TILLBAKA TILL DIG SJÄLV OCH LIVET – Perspektiv Hållbarhet (xn--perspektivhllbarhet-bxb.se)

Remeo-kurs för sjuksköterskor

I samarbete med Karolinska Institutet ger Remeo en utbildning i avancerad andningsvård och omhändertagande av patient med långvarig kritisk sjukdom.

Remeo ger vidareutbildning för sjuksköterskor

Vi är glada och stolta över att kunna berätta att en grupp sjuksköterskor från Remeo nu går utbildningen i Avancerad andningsvård och omhändertagande av patient med långvarig kritisk sjukdom.  Utbildningen sker på Remeo och är en uppdragsutbildning i samarbete med Karolinska Institutet. I den första utbildningen deltar åtta sjuksköterskor och examination sker i maj 2023.

Reflektion efter första utbildningstillfället: ”Bra mix av erfarna och nyare sjuksköterskor som kan stötta varandra i olika delar. Hög ambitionsnivå och mycket positiv stämning.”

Remeos 10-årssymposium

Anna Cedborg, VD/Verksamhetschef

Remeo firar ett decennium av framsteg och engagemang inom intensivvårdsrehabilitering

Remeo, ledande aktör inom intensivvårdsrehabilitering, firade sitt 10-årsjubileum genom att arrangera ett symposium. Under evenemanget presenterades klinikens betydelse som ett komplement till intensivvården och de positiva hälsoekonomiska resultat som har uppnåtts.

Symposiet fokuserade på Remeos dedikerade arbete med patientgruppen långvarigt kritiskt sjuka och underströk vikten av arbete i interprofessionella team samt att erbjuda en holistisk vårdmiljö för att leverera optimal vård för denna patientgrupp. Mikael Westling Söderström, tidigare patient, delade också sin personliga resa och hur Remeo spelade en stor roll i hans rehabilitering.

Eva Sundman, medicinsk direktör och forskningschef på Remeo, presenterade viktiga forskningsresultat och betonade företagets engagemang för att öka kunskap om långvarig kritisk sjukdom i hela världen.

”Symposiet var en fantastisk möjlighet att få dela våra erfarenheter och framgångar samt betona behovet av att integrera intensivvårdsrehabilitering som en självklar del av vården”, säger Anna Cedborg, VD och Verksamhetschef på Remeo.

”Vi är stolta över att ha kunnat bidra till att förbättra livet för långvarigt kritiskt sjuka patienter genom vårt unika tillvägagångssätt inom intensivvårdsrehabilitering. Vår strävan är att fortsätta vara en pålitlig och innovativ partner inom vården”, säger Kajsa Giesecke, grundare av Remeo.

Remeo fortsätter att vara en föregångare inom intensivvårdsrehabilitering och arbetar ständigt för att förbättra vård- och rehabiliteringsprocessen som en pålitlig och innovativ partner inom vården.

Studie visar goda resultat av Remeos intensivvårdsrehabilitering

Studie visar goda resultat av Remeos intensivvårdsrehabilitering

Hög överlevnad och stor andel lyckad urtäning ur ventilator och dekanylering är några av de fynd som publicerades i Acta Anaesthesiologica Scandinavica i november. Artikeln tillhandahålls av Whiley: Outcomes of prolonged intensive care and rehabilitation at a specialized multidisciplinary center in Sweden (wiley.com).

Du kan även läsa artikeln som pdf-fil på vår hemsida Remeo Research.

Studie: Talventil i kombination med högflödesbehandling

Studie undersöker funktionen av talventil tillsammans med högflödesbehandling

I ett internationellt samarbete har Remeos medarbetare visat goda resultat efter användning av talventil tillsammans med högflödesbehandling vid weaning från ventilator och trakeostomi. Studien innehåller också en guide för klinisk användning.

För att läsa artikeln online: klicka här (öppnas i ny flik).

Studiedag och öppet hus

Studiedag och öppet hus 29 september 2023

Remeo bjuder in till studiedag och öppet hus om intensivvårdsrehabilitering vid långvarig kritisk sjukdom (LKS) den 29 september. Fullständigt program och information om anmälan hittar du här (öppnas i ny flik).

Välkomna!

Uppdragsutbildning 7,5 hp vid Karolinska Institutet i samarbete med Remeo

Uppdragsutbildning 7,5 hp vid Karolinska Institutet i samarbete med Remeo

För andra året anordnar Karolinska Institutet och Remeo kursen Trakeostomivård och avancerad andningsrehabilitering vid långvarig kritisk sjukdom. Kursen riktar sig till grundutbildade sjuksköterskor och hålls i Remeos lokaler i Sköndal.

Syftet med kursen är att öka kunskaperna om långvarig kritisk sjukdom, trakeostomivård, avancerad andningsvård och rehabilitering.

Kursstart är den 30/11 och sista dag för anmälan den 31/10.

Mer information om kursen finns här: Trakeostomivård och avancerad andningsrehabilitering vid långvarig kritisk sjukdom HT23 | Karolinska Institutet Utbildning (ki.se)

Vi gratulerar Eva Sundman, ny docent vid Karolinska Institutet!

Eva Sundman ny docent vid Karolinska Institutet!

Eva Sundman är intensivvårdsläkare och arbetar sedan 2015 på Remeo där hon är medicinsk direktör och forskningschef. Hon har byggt upp Remeos forskningsverksamhet som fokuserar på intensivvårdsrehabilitering, och har tillsammans med sitt forskningsteam bidragit till att patienter med långvarig kritisk sjukdom kan få en bättre vård och säkrare tillfrisknande.

Eva är även ansvarig för den medicinska utvecklingen och klinikens utbildningsprogram. Eva är adjungerad vid Institutionen för Medicin, Solna, Karolinska Institutet, där hon driver forskningsprogrammet inom intensivvårdsrehabilitering och har ett stort utbildningsengagemang med kursansvar och undervisning på ett flertal olika nivåer.

Vi är mycket glada att Karolinska Institutet nu har beslutat att anta Eva Sundman som docent. Vi är stolta över Evas framgångsrika forskningsarbete och engagemang inom intensivvårdsrehabilitering och ser framemot hennes fortsatta arbete och bidrag till utveckling inom området.