Alla inlägg av ingeborginacio

Examen för Remeosjuksköterskorna

Examen efter kursen Avancerad andningsvård och omhändertagande av patient med långvarig kritisk sjukdom

I maj 2022 startade kursen ’Avancerad andningsvård och omhändertagande av patient med långvarig kritisk sjukdom’, Karolinska Institutet (7,5 hp) på Remeo. För några veckor sedan tog sex av våra sjuksköterskor examen och kan nu titulera sig Remeosjuksköterska. Stort grattis till er alla, och väl genomfört!

Elisabet, som till vardags arbetar som sjuksköterska och samordnare på Remeo, säger så här:
”Utbildningen har varit till stor nytta för mig där jag känner att jag som grundutbildad sjuksköterska fått en djupare kunskap inom både andningsfysiologi och omvårdnad av långvarigt kritiskt sjuka patienter. Att utbildningen utfördes delvis på arbetstid och genererade högskolepoäng var en bonus.”

Forskarnätverk NHV ryggmärgsskada

Etablering av forskarnätverk NHV ryggmärgsskada

Ryggmärgsskadevårdkedjan i Stockholm bjöd i juni in till uppstartsmöte för forskningsaktiva inom ryggmärgsskadefältet i regionen. Initiativtagare var FoUU-ansvariga på Karolinska Universitetssjukhuset, Aleris Rehab Station, Remeo samt Stockholms Sjukhem. Målet med nätverket är att stärka samverkan i regionen i samklang med det nationellt högspecialiserade vård (NHV)-uppdraget vi har from 1 april i år.

20-talet ryggmärgsskadeforskare, alla med akademisk koppling till Karolinska Institutet, med en härlig mix av experimentell, translationell och kliniknära forskningserfarenhet möttes och intressanta nya forskningsteman började spira.

Varmt tack Stiftelsen Spinalis för möjligheten att ses i fina Villa Spinalis.

Om du vill läsa mer om NHV gällande ryggmärgsskada:

https://www.karolinska.se/om-oss/teman-och-funktioner/tema-hjarta-karl-och-neuro/neurologi/ryggmargsskaderehab/

Är du forskare och intresserad av att delta i nätverket kontakta gärna oss:

kerstin.wahman@aleris.se eller claes@spinalis.se eller anna.gunnerbeck@regionstockholm.se eller eva.sundman@remeo.se eller elisabet.akesson@stockholmssjukhem.se

Fredrik Lennmyr chef för läkargruppen

Fredrik Lennmyr

Den 15 november tillträder Fredrik Lennmyr som chef för Remeos läkargrupp. Han kommer ha det medicinska ledningsansvaret för klinikens intensivvård.

Fredrik kommer närmast från Thorax på Akademiska sjukhuset i Uppsala där han har varit verksamhetschef. Han har en lång och gedigen erfarenhet både som anestesi- och intensivvårdsläkare och som chef och ledare. Fredrik är också en välrenommerad forskare med en docentur i anestesi och intensivvård vid Uppsala universitet. Vi är mycket glada att hälsa Fredrik Lennmyr välkommen till Remeo!

Intensivvårdsrehabilitering vid långvarig kritisk sjukdom (LKS)

Studiedag på Remeo

Studiedag på Remeo

Den 30 september bjöd Remeo in till studiedag om intensivvårdsrehabilitering vid långvarig kritisk sjukdom (LKS). Intresset var stort och ett drygt femtiotal personer i olika sjukvårdsprofessioner från olika verksamheter runtom i landet deltog.

Under dagen fick man träffa flera av Remeos medarbetare som berättade om vår viktiga verksamhet och vilken skillnad specialiserad vård gör för patientgruppen långvarigt kritiskt sjuka.

Deltagarna kom in med stort engagemang och hade många bra frågor.

Några röster från dagen:

”Dagen var väldigt givande och jag lärde mig en hel del om hur behandlingen och rehabiliteringen går till för patientgruppen, men också hur samarbetet mellan Remeo och min arbetsplats kan gå till och vilka patienter som är lämpliga att remittera dit.”

”Det var verkligen inspirerande att få komma och träffa er och höra er berätta om verksamheten. Så nyttigt att få träffa även övriga deltagare med likasinnade intressen i vården. Känslan efter besöket är att alla större städer skulle ha ett Remeo.”

”Tack för en superbra dag. Vi är tacksamma att ni sprider era kunskaper på det sättet.”

Vi säger stort tack till alla deltagare!

Intervju med Remeos logopeder Martina och Liza

Branschtidningen Logopeden intervjuade Remeos logopeder Martina och Liza

I samband med europeiska logopeddagen 6 mars, vars tema i år var ”logopedi inom akut- & intensivvård”, valde logopedernas branschtidning ”Logopeden” att intervjua Remeos logopeder Martina och Liza om vår verksamhet och det logopediska arbetet inom intensivvårdrehabilitering. Läs mer i artikeln.

Logopeden Nr 1 2023 by Logopeden – Issuu (öppnas i ny flik)

OPIVA höll webinar

Den 13 juni anordnade OPIVA ett webinar på temat ” Urträning ur ventilator och trakealkanyl med talventil och högflöde”.

Den 13 juni pratade Eva Sundman, Liza Bergström och Johan Thorssin (som tidigare arbetade på Remeo men numera är på SÖS) på ett webinar anordnat av OPIVA (företaget som säljer talventiler som vi använder). Webinariet hade hundratals deltagare och har fått positiv respons i efterhand.

Se webinariet på YouTube (öppnas i ny flik)

Remeo på internetplatsen Perspektiv Hållbarhet

Remeos unika koncept på Perspektiv Hållbarhet

Anna, Eva & Kajsa berättar i Perspektiv Hållbarhet om Remeos unika koncept för långvarigt kritiskt sjuka patienter. Genom en kombination av intensivvård och rehabilitering, oavsett diagnoser, ger man de allra sjukaste chansen till ett autonomt liv igen – samtidigt som intensivvården avlastas.

REMEO – HITTA TILLBAKA TILL DIG SJÄLV OCH LIVET – Perspektiv Hållbarhet (xn--perspektivhllbarhet-bxb.se)

Remeo-kurs för sjuksköterskor

I samarbete med Karolinska Institutet ger Remeo en utbildning i avancerad andningsvård och omhändertagande av patient med långvarig kritisk sjukdom.

Remeo ger vidareutbildning för sjuksköterskor

Vi är glada och stolta över att kunna berätta att en grupp sjuksköterskor från Remeo nu går utbildningen i Avancerad andningsvård och omhändertagande av patient med långvarig kritisk sjukdom.  Utbildningen sker på Remeo och är en uppdragsutbildning i samarbete med Karolinska Institutet. I den första utbildningen deltar åtta sjuksköterskor och examination sker i maj 2023.

Reflektion efter första utbildningstillfället: ”Bra mix av erfarna och nyare sjuksköterskor som kan stötta varandra i olika delar. Hög ambitionsnivå och mycket positiv stämning.”

Studie visar goda resultat av Remeos intensivvårdsrehabilitering

Studie visar goda resultat av Remeos intensivvårdsrehabilitering

Hög överlevnad och stor andel lyckad urtäning ur ventilator och dekanylering är några av de fynd som publicerades i Acta Anaesthesiologica Scandinavica i november. Artikeln tillhandahålls av Whiley: Outcomes of prolonged intensive care and rehabilitation at a specialized multidisciplinary center in Sweden (wiley.com).

Du kan även läsa artikeln som pdf-fil på vår hemsida Remeo Research.

Studie: Talventil i kombination med högflödesbehandling

Studie undersöker funktionen av talventil tillsammans med högflödesbehandling

I ett internationellt samarbete har Remeos medarbetare visat goda resultat efter användning av talventil tillsammans med högflödesbehandling vid weaning från ventilator och trakeostomi. Studien innehåller också en guide för klinisk användning.

För att läsa artikeln online: klicka här (öppnas i ny flik).

Studiedag och öppet hus

Studiedag och öppet hus 29 september 2023

Remeo bjuder in till studiedag och öppet hus om intensivvårdsrehabilitering vid långvarig kritisk sjukdom (LKS) den 29 september. Fullständigt program och information om anmälan hittar du här (öppnas i ny flik).

Välkomna!

Uppdragsutbildning 7,5 hp vid Karolinska Institutet i samarbete med Remeo

Uppdragsutbildning 7,5 hp vid Karolinska Institutet i samarbete med Remeo

För andra året anordnar Karolinska Institutet och Remeo kursen Trakeostomivård och avancerad andningsrehabilitering vid långvarig kritisk sjukdom. Kursen riktar sig till grundutbildade sjuksköterskor och hålls i Remeos lokaler i Sköndal.

Syftet med kursen är att öka kunskaperna om långvarig kritisk sjukdom, trakeostomivård, avancerad andningsvård och rehabilitering.

Kursstart är den 30/11 och sista dag för anmälan den 31/10.

Mer information om kursen finns här: Trakeostomivård och avancerad andningsrehabilitering vid långvarig kritisk sjukdom HT23 | Karolinska Institutet Utbildning (ki.se)