Alla inlägg av ingeborginacio

10 år med Remeo

Anna Cedborg, VD/Verksamhetschef
Anna Cedborg, VD/Verksamhetschef

10 år med Remeo, Sveriges pionjär inom intensivvårdsrehabilitering

Remeo, Sveriges första specialiserade klinik för intensivvårdsrehabilitering, firar nu 10 år av framgångsrikt arbete. Sedan starten 2013 har kliniken vuxit och utvecklat en högkvalificerad vård och rehabilitering för patienter med långvarig kritisk sjukdom (LKS) från hela landet. 530 patienter, de allra sköraste, har vårdats på Remeo.

Remeo har introducerat ett innovativt koncept som många inte trodde var möjligt. Genom att erbjuda intensivvårdsrehabilitering utanför konventionell sjukhusmiljö och med ett högkvalificerat interprofessionellt team, skapades förutsättningar som främjar patienternas återhämtning och rehabilitering på ett sätt som tidigare inte fanns! Kliniken har genom ett omfattande utvecklingsarbete blivit ledande vad gäller vård av denna försummade patientgrupp, och konceptet väcker stort intresse både nationellt och internationellt.

Vi är otroligt stolta över att fira 10 års framgångsrik verksamhet på Remeo. Vårt team av dedikerade och kunniga medarbetare har arbetat hårt för att skapa en positiv och individanpassad vårdmiljö för våra patienter, säger Anna Cedborg, VD/Verksamhetschef på Remeo.

För att uppmärksamma de långvarigt kritiskt sjuka patienternas behov av vård och rehabilitering kommer Remeo att hålla ett symposium i samband med 10-årsjubileet. Vi vill visa att det går att uppnå mycket goda resultat också för patienter med LKS, som annars ofta anses ha en dyster prognos, berättar Eva Sundman, medicinsk direktör och forskningschef på Remeo. Remeo rehabiliterar även patienter med höga ryggmärgsskador genom nationellt högspecialiserad vård (NHV).

Traditionell vård av patienter med LKS är oerhört resurskrävande. Remeo har spelat en viktig roll i att förändra synen på rehabilitering vid LKS genom att erbjuda specialiserad intensivvårdsrehabilitering utanför akutsjukhusen. Samtidigt frigörs resurser inom akutsjukvården, i flaskhalsen intensivvården. Även de hälsoekonomiska vinsterna för samhället är stora. Trots dessa fördelar är tillgången till specialiserad vård för LKS inte jämlikt fördelad nationellt och en långsiktig plan för att säkerställa denna tillgång saknas.

Symposiet kommer att äga rum den 24 november 2023 på Svenska Läkaresällskapet, Klara Östra Kyrkogata 10. Vi ser fram emot en givande eftermiddag av kunskapsutbyte och nätverkande.

För mer information och anmälan, vänligen kontakta: caroline.berlin@remeo.se

Program

14:30-15:00 Kaffe och samling
15:00-15:10 Välkomna och Remeos 10-årsresa – Anna Cedborg, VD/Verksamhetschef och Kajsa Giesecke, grundare
15:10-15:20 Intensivvårdsrehabilitering – vad är det? – Eva Sundman, Medicinsk direktör och Forskningschef
15:20-15:40 Patientupplevelsen på Remeo – Mikael Westling Söderström, fd patient och Fredrik Lennmyr, Medicinsk chef och Läkarchef
15:40-15:50 Det interprofessionella teamet
15:50-16:00 Fråga panelen
16:00-17:00 Mingel med ett glas bubbel och en matbit

Examen för Remeosjuksköterskorna

Examen efter kursen Avancerad andningsvård och omhändertagande av patient med långvarig kritisk sjukdom

I maj 2022 startade kursen ’Avancerad andningsvård och omhändertagande av patient med långvarig kritisk sjukdom’, Karolinska Institutet (7,5 hp) på Remeo. För några veckor sedan tog sex av våra sjuksköterskor examen och kan nu titulera sig Remeosjuksköterska. Stort grattis till er alla, och väl genomfört!

Elisabet, som till vardags arbetar som sjuksköterska och samordnare på Remeo, säger så här:
”Utbildningen har varit till stor nytta för mig där jag känner att jag som grundutbildad sjuksköterska fått en djupare kunskap inom både andningsfysiologi och omvårdnad av långvarigt kritiskt sjuka patienter. Att utbildningen utfördes delvis på arbetstid och genererade högskolepoäng var en bonus.”

Forskarnätverk NHV ryggmärgsskada

Etablering av forskarnätverk NHV ryggmärgsskada

Ryggmärgsskadevårdkedjan i Stockholm bjöd i juni in till uppstartsmöte för forskningsaktiva inom ryggmärgsskadefältet i regionen. Initiativtagare var FoUU-ansvariga på Karolinska Universitetssjukhuset, Aleris Rehab Station, Remeo samt Stockholms Sjukhem. Målet med nätverket är att stärka samverkan i regionen i samklang med det nationellt högspecialiserade vård (NHV)-uppdraget vi har from 1 april i år.

20-talet ryggmärgsskadeforskare, alla med akademisk koppling till Karolinska Institutet, med en härlig mix av experimentell, translationell och kliniknära forskningserfarenhet möttes och intressanta nya forskningsteman började spira.

Varmt tack Stiftelsen Spinalis för möjligheten att ses i fina Villa Spinalis.

Om du vill läsa mer om NHV gällande ryggmärgsskada:

https://www.karolinska.se/om-oss/teman-och-funktioner/tema-hjarta-karl-och-neuro/neurologi/ryggmargsskaderehab/

Är du forskare och intresserad av att delta i nätverket kontakta gärna oss:

kerstin.wahman@aleris.se eller claes@spinalis.se eller anna.gunnerbeck@regionstockholm.se eller eva.sundman@remeo.se eller elisabet.akesson@stockholmssjukhem.se

Fredrik Lennmyr chef för läkargruppen

Fredrik Lennmyr

Den 15 november tillträder Fredrik Lennmyr som chef för Remeos läkargrupp. Han kommer ha det medicinska ledningsansvaret för klinikens intensivvård.

Fredrik kommer närmast från Thorax på Akademiska sjukhuset i Uppsala där han har varit verksamhetschef. Han har en lång och gedigen erfarenhet både som anestesi- och intensivvårdsläkare och som chef och ledare. Fredrik är också en välrenommerad forskare med en docentur i anestesi och intensivvård vid Uppsala universitet. Vi är mycket glada att hälsa Fredrik Lennmyr välkommen till Remeo!

Intensivvårdsrehabilitering vid långvarig kritisk sjukdom (LKS)

Studiedag på Remeo

Studiedag på Remeo

Den 30 september bjöd Remeo in till studiedag om intensivvårdsrehabilitering vid långvarig kritisk sjukdom (LKS). Intresset var stort och ett drygt femtiotal personer i olika sjukvårdsprofessioner från olika verksamheter runtom i landet deltog.

Under dagen fick man träffa flera av Remeos medarbetare som berättade om vår viktiga verksamhet och vilken skillnad specialiserad vård gör för patientgruppen långvarigt kritiskt sjuka.

Deltagarna kom in med stort engagemang och hade många bra frågor.

Några röster från dagen:

”Dagen var väldigt givande och jag lärde mig en hel del om hur behandlingen och rehabiliteringen går till för patientgruppen, men också hur samarbetet mellan Remeo och min arbetsplats kan gå till och vilka patienter som är lämpliga att remittera dit.”

”Det var verkligen inspirerande att få komma och träffa er och höra er berätta om verksamheten. Så nyttigt att få träffa även övriga deltagare med likasinnade intressen i vården. Känslan efter besöket är att alla större städer skulle ha ett Remeo.”

”Tack för en superbra dag. Vi är tacksamma att ni sprider era kunskaper på det sättet.”

Vi säger stort tack till alla deltagare!

Intervju med Remeos logopeder Martina och Liza

Branschtidningen Logopeden intervjuade Remeos logopeder Martina och Liza

I samband med europeiska logopeddagen 6 mars, vars tema i år var ”logopedi inom akut- & intensivvård”, valde logopedernas branschtidning ”Logopeden” att intervjua Remeos logopeder Martina och Liza om vår verksamhet och det logopediska arbetet inom intensivvårdrehabilitering. Läs mer i artikeln.

Logopeden Nr 1 2023 by Logopeden – Issuu (öppnas i ny flik)

Nedläggningshot kvar – nya dialysverksamheten kan läggas ner direkt

Dialysapparat

Nedläggningshot kvar – nya dialysverksamheten kan läggas ner direkt

Nedläggningshotet mot den unika specialiserade intensivvårdrehabiliteringen kvarstår. På kliniken fortsätter rehabiliteringen av patienter samtidigt som hotet mot verksamheten är överhängande. Den sedan länge efterlängtade möjligheten att kunna ta emot patienter i behov av både intensivvårdsrehabilitering och dialys riskerar att läggas ner innan första patienten hunnit få vård.

Patienter i behov av intensivvårdsrehabilitering och som samtidigt har njursvikt kan från och med idag få vård på Remeo. Kliniken har sedan i september arbetat med att bygga upp kompetens för dialys av den typ som även används i hemmiljö. Men det är inte säkert att någon patient hinner få dialys på Remeo.

– Från och med idag kan vi ta emot patienter som utöver sin intensivvårdsrehabilitering också behöver dialys. Det är med blandade känslor. Under senaste halvåret har vi fortbildat medarbetare och införskaffat utrustning, men nu får vi se om vi hinner ta emot någon dialyspatient, säger Klara Geisewall, intensivvårdssjuksköterska och omvårdnadschef.

– Att kombinera dialys med rehabilitering på ett sammanhållet sätt öppnar helt nya möjligheter. Det finns både medicinska vinster och praktiska fördelar med exempelvis färre transporter som annars tar tid från rehabiliteringen, säger Fredrik Lennmyr, läkare och medicinsk chef.

Sedan drygt en vecka tillbaka pågår en dialog med Region Stockholm om nedläggningshotet, som orsakats av en kraftig minskning av patienter som remitterats. Under tidsperioden oktober 2023 till mitten av februari 2024 har remisserna minskat med ca 70 procent. Om ingen lösning nås inom en snar framtid måste den specialiserade intensivvårdsrehabiliteringen läggas ner.

– Dialogen fortsätter för patienternas skull. Ännu har vi inte fått några tydliga besked om en väg framåt för patienter som behöver specialiserad intensivvårdsrehabilitering. Vi hoppas på en lösning, men jag är orolig, avslutar Anna Cedborg, läkare och verksamhetschef.

OPIVA höll webinar

Den 13 juni anordnade OPIVA ett webinar på temat ” Urträning ur ventilator och trakealkanyl med talventil och högflöde”.

Den 13 juni pratade Eva Sundman, Liza Bergström och Johan Thorssin (som tidigare arbetade på Remeo men numera är på SÖS) på ett webinar anordnat av OPIVA (företaget som säljer talventiler som vi använder). Webinariet hade hundratals deltagare och har fått positiv respons i efterhand.

Se webinariet på YouTube (öppnas i ny flik)

Remeo i dialog med Region Stockholm

Pressmeddelande 2024-02-07 09:50

Remeo i dialog med Region Stockholm om att avvärja akut nedläggningshot

Se reaktioner i media längre ner på denna sida

Patienter i behov av specialiserad intensivvårdrehabilitering riskerar att stå utan vård inom kort. Akutsjukhusen i Region Stockholm har slutat remittera patienter till Remeo. Detta har skett utan förvarning och innebär att Remeos verksamhet nu är akut nedläggningshotad. I Sverige finns ingen annan verksamhet specialiserad på intensivvårdsrehabilitering. Remeo har inlett dialog med Region Stockholms politiska och administrativa ledning för att säkerställa att patientgruppen fortsatt kan få livsviktig vård.

Remeo bedriver internationellt ledande högspecialiserad intensivvårdsrehabilitering sedan 2013 och har avtal med bland annat Region Stockholms akutsjukhus. Remeo har nationell spetskompetens inom intensivvårds- och andningsrehabilitering och behandlar ca 60 långtidssjuka patienter om året. Sedan ett år tillbaka har kliniken ett särskilt ansvar inom nationell högspecialiserad vård för patienter med höga ryggmärgsskador. Remeo bedriver även utbildning samt forskning för att utveckla nya metoder inom rehabiliteringen av patienter med långa vårdtider i respirator på intensivvårdsavdelning.

— Akutsjukhusen i Region Stockholm har slutat remittera patienter. Det gör att vi befinner oss i ett läge där verksamheten hotas av nedläggning inom några veckor. Vi känner en stor oro för patientgruppens möjlighet att få den specialiserade vård som de behöver, säger Anna Cedborg, läkare och verksamhetschef.

Intensivvårdsrehabiliteringen är unik i sitt slag och trots svår sjukdom hos patientgruppen överlever 97 procent efter vård hos Remeo. Nio av tio patienter kan efter rehabiliteringen andas fritt och självständigt. Medelåldern hos rehabiliterade patienter är 56 år.

— Remeo erbjuder och utvecklar en sammanhållen rehabilitering av svårt sjuka som inte finns någon annanstans i Sverige eller i Norden. Vården på Remeo är kostnadseffektiv. Ett vårddygn här är 40 till 50 procent billigare än ett vårddygn på en vanlig intensivvårdsavdelning. Dessutom frigörs akuta intensivvårdsplatser på sjukhus, säger Anna Cedborg.

— Vi befinner oss i ett akut läge. Vi är oroliga för vår patientgrupp och förtvivlade över att en unik och sammanhållen verksamhet med spetsvård, kunskapscentrum och forskning riskerar att försvinna. Det sker utan något formellt beslut. Varken patienterna som berörs eller vi som verksamhet har fått någon förvarning. Det sker även utan att det finns en plan för att ersätta de funktioner vi har i Sveriges och Stockholms vårdsystem, fortsätter Gunnar Palme, före detta patient och styrelseordförande i Remeo.

Remeo är en nära samarbetspartner till Region Stockholm, tog ett stort ansvar under pandemin och rehabiliterade bland annat 30 svårt sjuka covidpatienter från Stockholm och hela landet. Idag är Remeos intensivvårdsrehabilitering en del av Region Stockholms intensivvårdsflöde med 14 av regionens 102 vårdplatser.

— Remeo har inlett en dialog med Region Stockholm och akutsjukhusen för att lösa den akuta situationen på både kort och lång sikt. Från Remeos sida arbetar vi intensivt för att patientgruppen fortsatt ska få tillgång till vår specialiserade intensivvårdsrehabilitering och behöver en lösning för patienterna och en plan framåt, avslutar Anna Cedborg.

För frågor kontakta:
Anna Cedborg, läkare och verksamhetschef
070-956 42 16
anna.cedborg@remeo.se

Följande medier har uppmärksammat vår situation:

8 februari 2024, Sveriges Radio P4 Stockholm: https://sverigesradio.se/avsnitt/2323665#13498

8 februari 2024, Tidningen Logopeden: Remeo hotas av nedläggning

13 februari 2024, SVT Stockholm: https://www.svt.se/nyheter/lokalt/stockholm/maria-fick-rehab-efter-intensivvard-fick-lara-mig-att-andas

13 februari 2024, SVT Södertälje: https://www.svt.se/nyheter/lokalt/sodertalje/kliniken-nara-nedlaggning-drabbar-de-allra-svagaste

13 februari 2024, Sveriges Television: https://www.svt.se/nyheter/lokalt/sodertalje/s-om-nedlaggningshotade-kliniken-dialog-fors

15 februari 2024, Dagens nyheter: Klinik hotas av konkurs – kan leda till färre IVA-platser

15 februari 2024, Svenska Dagbladet: Efter IVA-larmet: V kan gå ihop med högern

20 februari 2024, Tidningen Näringslivet: Rehabklinik hotas av nedläggning – akutsjukhusen slutade remittera

Vi vill också passa på att tacka för alla fina berättelser och kommentarer som vi får skickat till oss och via sociala medier.

Remeo på internetplatsen Perspektiv Hållbarhet

Remeos unika koncept på Perspektiv Hållbarhet

Anna, Eva & Kajsa berättar i Perspektiv Hållbarhet om Remeos unika koncept för långvarigt kritiskt sjuka patienter. Genom en kombination av intensivvård och rehabilitering, oavsett diagnoser, ger man de allra sjukaste chansen till ett autonomt liv igen – samtidigt som intensivvården avlastas.

REMEO – HITTA TILLBAKA TILL DIG SJÄLV OCH LIVET – Perspektiv Hållbarhet (xn--perspektivhllbarhet-bxb.se)

Remeo-kurs för sjuksköterskor

I samarbete med Karolinska Institutet ger Remeo en utbildning i avancerad andningsvård och omhändertagande av patient med långvarig kritisk sjukdom.

Remeo ger vidareutbildning för sjuksköterskor

Vi är glada och stolta över att kunna berätta att en grupp sjuksköterskor från Remeo nu går utbildningen i Avancerad andningsvård och omhändertagande av patient med långvarig kritisk sjukdom.  Utbildningen sker på Remeo och är en uppdragsutbildning i samarbete med Karolinska Institutet. I den första utbildningen deltar åtta sjuksköterskor och examination sker i maj 2023.

Reflektion efter första utbildningstillfället: ”Bra mix av erfarna och nyare sjuksköterskor som kan stötta varandra i olika delar. Hög ambitionsnivå och mycket positiv stämning.”