Alla inlägg av ingeborginacio

10 år med Remeo

Anna Cedborg, VD/Verksamhetschef
Anna Cedborg, VD/Verksamhetschef

10 år med Remeo, Sveriges pionjär inom intensivvårdsrehabilitering

Remeo, Sveriges första specialiserade klinik för intensivvårdsrehabilitering, firar nu 10 år av framgångsrikt arbete. Sedan starten 2013 har kliniken vuxit och utvecklat en högkvalificerad vård och rehabilitering för patienter med långvarig kritisk sjukdom (LKS) från hela landet. 530 patienter, de allra sköraste, har vårdats på Remeo.

Remeo har introducerat ett innovativt koncept som många inte trodde var möjligt. Genom att erbjuda intensivvårdsrehabilitering utanför konventionell sjukhusmiljö och med ett högkvalificerat interprofessionellt team, skapades förutsättningar som främjar patienternas återhämtning och rehabilitering på ett sätt som tidigare inte fanns! Kliniken har genom ett omfattande utvecklingsarbete blivit ledande vad gäller vård av denna försummade patientgrupp, och konceptet väcker stort intresse både nationellt och internationellt.

Vi är otroligt stolta över att fira 10 års framgångsrik verksamhet på Remeo. Vårt team av dedikerade och kunniga medarbetare har arbetat hårt för att skapa en positiv och individanpassad vårdmiljö för våra patienter, säger Anna Cedborg, VD/Verksamhetschef på Remeo.

För att uppmärksamma de långvarigt kritiskt sjuka patienternas behov av vård och rehabilitering kommer Remeo att hålla ett symposium i samband med 10-årsjubileet. Vi vill visa att det går att uppnå mycket goda resultat också för patienter med LKS, som annars ofta anses ha en dyster prognos, berättar Eva Sundman, medicinsk direktör och forskningschef på Remeo. Remeo rehabiliterar även patienter med höga ryggmärgsskador genom nationellt högspecialiserad vård (NHV).

Traditionell vård av patienter med LKS är oerhört resurskrävande. Remeo har spelat en viktig roll i att förändra synen på rehabilitering vid LKS genom att erbjuda specialiserad intensivvårdsrehabilitering utanför akutsjukhusen. Samtidigt frigörs resurser inom akutsjukvården, i flaskhalsen intensivvården. Även de hälsoekonomiska vinsterna för samhället är stora. Trots dessa fördelar är tillgången till specialiserad vård för LKS inte jämlikt fördelad nationellt och en långsiktig plan för att säkerställa denna tillgång saknas.

Symposiet kommer att äga rum den 24 november 2023 på Svenska Läkaresällskapet, Klara Östra Kyrkogata 10. Vi ser fram emot en givande eftermiddag av kunskapsutbyte och nätverkande.

För mer information och anmälan, vänligen kontakta: caroline.berlin@remeo.se

Program

14:30-15:00 Kaffe och samling
15:00-15:10 Välkomna och Remeos 10-årsresa – Anna Cedborg, VD/Verksamhetschef och Kajsa Giesecke, grundare
15:10-15:20 Intensivvårdsrehabilitering – vad är det? – Eva Sundman, Medicinsk direktör och Forskningschef
15:20-15:40 Patientupplevelsen på Remeo – Mikael Westling Söderström, fd patient och Fredrik Lennmyr, Medicinsk chef och Läkarchef
15:40-15:50 Det interprofessionella teamet
15:50-16:00 Fråga panelen
16:00-17:00 Mingel med ett glas bubbel och en matbit

Besked dröjer – Patienterna får vänta på en lösning

Besked dröjer – Patienterna får vänta på en lösning

Igår skulle beslut fattas om intensivvårdsrehabiliteringens framtid. Under gårdagen kom dock beskedet att beslutet har skjutits upp till i april. Patienterna får fortsätta att vänta på en lösning.

Intensivvårdsrehabiliteringen är en unik vårdform för patienter som vårdats lång tid på intensivvårdsavdelning. Under de senaste månaderna har remisserna från Region Stockholms akutsjukhus minskat kraftigt och utan förvarning sedan i oktober. Något som gjort framtiden för den specialiserade intensivvårdsrehabiliteringen och den nationella högspecialiserade vården av höga ryggmärgsskadade mycket osäker.

Det sedan tidigare aviserade beslutet om intensivvårdsrehabiliterings framtid skjuts under gårdagen till april.

– Jag hade hoppats på ett besked under gårdagen. Vi kommer att fortsätta dialogen med regionen och förväntar oss en lösning i april. Det ovissa läget som råder nu gynnar ingen, allra minst patienterna, säger Anna Cedborg, läkare och verksamhetschef.

Sedan frågan uppmärksammats medialt och politiskt har några patienter trots allt remitterats. Det har förlängt Remeos uthållighet och patienter i behov av intensivvårdsrehabilitering har fått den vård de behöver.

– Vi fortsätter hålla ut för patienternas skull, men jag märker att medarbetarna börjar få det riktigt tufft under dessa förutsättningar och några har tyvärr redan valt att lämna, avslutar Anna Cedborg. Det viktiga är att patienternas behov kommer först.

Bred enighet – patienterna behöver en lösning fort

Pressmeddelande 2024-02-21

Bred enighet – patienterna behöver en lösning fort

Den specialiserade intensivvårdsrehabiliteringen är nedläggningshotad. Remissflödet från Region Stockholms akutsjukhus har utan förvarning minskat kraftigt. Igår tog Region Stockholms hälso- och sjukvårdsnämnd upp intensivvårdsrehabiliteringen på sitt sammanträde och hela nämnden, samtliga partier, ger uttryck för att intensivvårdsrehabilitering är en viktig vårdform. Remeo välkomnar fördjupad diskussion för att nå en lösning av situationen på både kort och lång sikt inom kort. Men dras ärendet i långbänk riskerar lösningen att komma försent.

Sedan veckor tillbaka är den specialiserade intensivvårdsrehabiliteringen och den nationella högspecialiserade vården av höga ryggmärgsskadade akut nedläggningshotad. Det med anledning av att remisserna från Region Stockholms akutsjukhus minskat kraftigt och utan förvarning sedan i oktober.

– Vi är väldigt tacksamma för det stora engagemang som visats under de senaste veckorna för den specialiserade intensivvårdsrehabiliteringen. Patienterna som får vård hos oss har ofta svårt att göra sin röst hörd och det är därför extra viktigt att se till vad patienterna behöver, säger Anna Cedborg, läkare och verksamhetschef.

Frågan om vad som ska hända med vården av patientgruppen är ännu inte löst. En utredning är tillsatt av hälso- och sjukvårdsnämnden. Samtidigt tickar klockan.

– Jag uppfattar att det finns en bred enighet att specialiserad intensivvårsrehabilitering är en viktig vårdform. Samtidigt är det oklart vad som händer nu. Det är viktigt att en plan för intensivvårdrehabiliteringen kommer på plats så fort som möjligt, annars riskerar patienterna att falla mellan stolarna. Ingen annanstans i Sverige eller Norden finns specialiserad intensivvårdsrehabilitering. Det tar flera år att bygga upp och utveckla kompetens, säger Anna Cedborg.

Remeo kan om inget händer bara fortsätta sin verksamhet i någon vecka till. Därefter riskerar patienterna att inte få den vård de behöver eftersom medarbetarnas sammanhållna kompetens och teamarbete då riskerar att splittras.

– Jag hoppas att vi får arbeta nära regionen för att tillsammans hitta en snabb lösning, så att patienterna får den vård de behöver. Men också för att vi ska kunna ge våra medarbetare ett besked om framtiden och att den unika kompetensen som vi byggt upp kan hållas ihop, avslutar Anna Cedborg.

Examen för Remeosjuksköterskorna

Examen efter kursen Avancerad andningsvård och omhändertagande av patient med långvarig kritisk sjukdom

I maj 2022 startade kursen ’Avancerad andningsvård och omhändertagande av patient med långvarig kritisk sjukdom’, Karolinska Institutet (7,5 hp) på Remeo. För några veckor sedan tog sex av våra sjuksköterskor examen och kan nu titulera sig Remeosjuksköterska. Stort grattis till er alla, och väl genomfört!

Elisabet, som till vardags arbetar som sjuksköterska och samordnare på Remeo, säger så här:
”Utbildningen har varit till stor nytta för mig där jag känner att jag som grundutbildad sjuksköterska fått en djupare kunskap inom både andningsfysiologi och omvårdnad av långvarigt kritiskt sjuka patienter. Att utbildningen utfördes delvis på arbetstid och genererade högskolepoäng var en bonus.”

Fler patienter kan komma tillbaka till livet

Camilla Bjerkensjö, intensivvårdssjuksköterska och omvårdnadschef på Remeo

Fler patienter kan komma tillbaka till livet

Vägen tillbaka efter långvarig kritisk sjukdom kan vara lång. Med det finns hopp även i de svåraste fallen. I takt med att fler liv kan räddas inom intensivvården uppstår nya patientbehov. Den specialiserade intensivvårdsrehabiliteringen inriktar sig på att rehabilitera patienter med längst väg tillbaka.

Som en unik del i intensivvårdskedjan finns den specialiserade intensivvårdsrehabiliteringen. De flesta patienter vårdas i några dagar på traditionella intensivvårdsavdelningar (IVA) och klarar sig sedan med intermediärvård eller vård på vårdavdelning. Men för vissa patienter som behöver intensivvård en längre tid är vägen tillbaka svårare.

Camilla Bjerkensjö är intensivvårdssjuksköterska och omvårdnadschef på Remeo:

Till oss kommer patienter som behöver intensivvård i kombination med rehabilitering. Anledningen är långvarig kritisk sjukdom som är ett syndrom som ofta kommer efter en lång intensivvård. Dessa patienter är väldigt svaga och har till exempel svårt att andas och svälja. En viktig del i rehabiliteringen är urträning ur ventilatorn så att patienten kan andas på egen hand.

Patienter med långvarig kritisk sjukdom lider också ofta av muskelsvaghet, svårläkta sår, återkommande infektioner, förvirringstillstånd samt koncentrations- och minnessvårigheter. Ungefär hälften av patienterna har invasiv ventilatorbehandling när de kommer till Remeo.

Men vägen tillbaka till livet och vardagen innebär en övning på flera olika plan.
Patienter som varit på intensivvårdsavdelning har haft vårdpersonal, anhöriga eller andra patienter runt sig hela tiden. När de kommer till oss börjar resan mot att öva på en normal dygnsrytm, vara ensam på rummet och att vänja sig vid att det är tyst ibland, fortsätter Camilla Bjerkensjö.

  För att den specialiserade intensivvårdsrehabiliteringen ska lyckas behövs ett interprofessionellt team med bland annat specialistläkare inom anestesi och intensivvård, specialistsjuksköterskor inom intensivvård, undersköterskor, fysioterapeuter, arbetsterapeuter och logopeder som arbetar nära tillsammans för att se till patientens individuella behov.

  Patienter i behov av intensivvårdsrehabilitering är svårt sjuka. Men vår erfarenhet och den forskning som vi bedriver visar att det trots allt är möjligt att komma tillbaka. Därför behöver intensivvårdsrehabiliteringen fortsätta att utvecklas för de patienter som behöver den, avslutar Camilla Bjerkensjö.

  Remeo kan ta emot rehabiliteringspatienter i behov av modern intensivvård med både resurser för invasiv ventilatorbehandling, cirkulationsupphållande vård och avancerad övervakning. Det finns även kapacitet för ultraljuds- och röntgenundersökningar samt dialys.

  Forskarnätverk NHV ryggmärgsskada

  Etablering av forskarnätverk NHV ryggmärgsskada

  Ryggmärgsskadevårdkedjan i Stockholm bjöd i juni in till uppstartsmöte för forskningsaktiva inom ryggmärgsskadefältet i regionen. Initiativtagare var FoUU-ansvariga på Karolinska Universitetssjukhuset, Aleris Rehab Station, Remeo samt Stockholms Sjukhem. Målet med nätverket är att stärka samverkan i regionen i samklang med det nationellt högspecialiserade vård (NHV)-uppdraget vi har from 1 april i år.

  20-talet ryggmärgsskadeforskare, alla med akademisk koppling till Karolinska Institutet, med en härlig mix av experimentell, translationell och kliniknära forskningserfarenhet möttes och intressanta nya forskningsteman började spira.

  Varmt tack Stiftelsen Spinalis för möjligheten att ses i fina Villa Spinalis.

  Om du vill läsa mer om NHV gällande ryggmärgsskada:

  https://www.karolinska.se/om-oss/teman-och-funktioner/tema-hjarta-karl-och-neuro/neurologi/ryggmargsskaderehab/

  Är du forskare och intresserad av att delta i nätverket kontakta gärna oss:

  kerstin.wahman@aleris.se eller claes@spinalis.se eller anna.gunnerbeck@regionstockholm.se eller eva.sundman@remeo.se eller elisabet.akesson@stockholmssjukhem.se

  Framtiden ljusnar för intensivvårdsrehabilitering

  Framtiden ljusnar för intensivvårdsrehabilitering

  Idag kom positiva besked. Patienternas möjlighet att få den vård som de behöver stärks. Framtiden för både patienterna och intensivvårdsrehabiliteringen ljusnar.

  Intensivvårdsrehabiliteringens framtid har varit osäker. Under de senaste månaderna har Remeo varit i dialog med Region Stockholm kring den uppkomna situationen. Idag kom positiva besked från hälso- och sjukvårdsnämnden. Kostnadsansvaret för intensivvårdsrehabilitering flyttas från akutsjukhusen till regionen.

  – Vi är väldigt glada för det tydliga beskedet. Det är ett positivt besked för patienterna och möjliggör att intensivvårdsrehabilitering ges efter behov, säger Anna Cedborg, läkare och verksamhetschef.

  Det var ett kraftigt minskat remissflöde från akutsjukhusen som orsakade den osäkra situationen. Genom dagens beslut finns goda möjligheter för att patienter ska remitteras. De medicinska behoven ska styra.

  – Intensivvårdsrehabilitering är en viktig del av intensivvårdskedjan. Vi kommer att fortsätta dialogen med Region Stockholm, Karolinska och övriga akutsjukhus för att stärka vårt partnerskap. Tillsammans kan vi hjälpa fler patienter tillbaka till livet, fortsätter Anna Cedborg.


  Intensivvårdsrehabilitering är en unik vårdform och på Remeo bedrivs forskning. Flera medarbetare forskar parallellt med sitt kliniska arbete och kliniken håller återkommande utbildningar inom trakeostomivård och andningsstöd. Remeo bedriver också nationellt högspecialiserad vård för höga ryggmärgsskadade.

  – De medicinska resultaten av intensivvårdsrehabiliteringen visar att över 90% av patienterna kan tränas att andas självständigt och komma tillbaka till livet utan avancerat andningsstöd, säger Eva Sundman, läkare och forskningschef.

  Nu fortsätter arbetet för framtiden och sommarplaneringen står för dörren.

  – Idag kom ett efterlängtat besked kring intensivvårdsrehabiliteringens framtid. Det gör att vi nu återigen kan planera långsiktigt. Vi vill rikta ett tack för det stora stödet vi och patienterna har fått under de senaste månaderna, avslutar Anna Cedborg.

  Fredrik Lennmyr chef för läkargruppen

  Fredrik Lennmyr

  Den 15 november tillträder Fredrik Lennmyr som chef för Remeos läkargrupp. Han kommer ha det medicinska ledningsansvaret för klinikens intensivvård.

  Fredrik kommer närmast från Thorax på Akademiska sjukhuset i Uppsala där han har varit verksamhetschef. Han har en lång och gedigen erfarenhet både som anestesi- och intensivvårdsläkare och som chef och ledare. Fredrik är också en välrenommerad forskare med en docentur i anestesi och intensivvård vid Uppsala universitet. Vi är mycket glada att hälsa Fredrik Lennmyr välkommen till Remeo!

  Intensivvårdsrehabilitering vid långvarig kritisk sjukdom (LKS)

  Studiedag på Remeo

  Studiedag på Remeo

  Den 30 september bjöd Remeo in till studiedag om intensivvårdsrehabilitering vid långvarig kritisk sjukdom (LKS). Intresset var stort och ett drygt femtiotal personer i olika sjukvårdsprofessioner från olika verksamheter runtom i landet deltog.

  Under dagen fick man träffa flera av Remeos medarbetare som berättade om vår viktiga verksamhet och vilken skillnad specialiserad vård gör för patientgruppen långvarigt kritiskt sjuka.

  Deltagarna kom in med stort engagemang och hade många bra frågor.

  Några röster från dagen:

  ”Dagen var väldigt givande och jag lärde mig en hel del om hur behandlingen och rehabiliteringen går till för patientgruppen, men också hur samarbetet mellan Remeo och min arbetsplats kan gå till och vilka patienter som är lämpliga att remittera dit.”

  ”Det var verkligen inspirerande att få komma och träffa er och höra er berätta om verksamheten. Så nyttigt att få träffa även övriga deltagare med likasinnade intressen i vården. Känslan efter besöket är att alla större städer skulle ha ett Remeo.”

  ”Tack för en superbra dag. Vi är tacksamma att ni sprider era kunskaper på det sättet.”

  Vi säger stort tack till alla deltagare!

  Intervju med Remeos logopeder Martina och Liza

  Branschtidningen Logopeden intervjuade Remeos logopeder Martina och Liza

  I samband med europeiska logopeddagen 6 mars, vars tema i år var ”logopedi inom akut- & intensivvård”, valde logopedernas branschtidning ”Logopeden” att intervjua Remeos logopeder Martina och Liza om vår verksamhet och det logopediska arbetet inom intensivvårdrehabilitering. Läs mer i artikeln.

  Logopeden Nr 1 2023 by Logopeden – Issuu (öppnas i ny flik)

  Nedläggningshot kvar – nya dialysverksamheten kan läggas ner direkt

  Dialysapparat

  Nedläggningshot kvar – nya dialysverksamheten kan läggas ner direkt

  Nedläggningshotet mot den unika specialiserade intensivvårdrehabiliteringen kvarstår. På kliniken fortsätter rehabiliteringen av patienter samtidigt som hotet mot verksamheten är överhängande. Den sedan länge efterlängtade möjligheten att kunna ta emot patienter i behov av både intensivvårdsrehabilitering och dialys riskerar att läggas ner innan första patienten hunnit få vård.

  Patienter i behov av intensivvårdsrehabilitering och som samtidigt har njursvikt kan från och med idag få vård på Remeo. Kliniken har sedan i september arbetat med att bygga upp kompetens för dialys av den typ som även används i hemmiljö. Men det är inte säkert att någon patient hinner få dialys på Remeo.

  – Från och med idag kan vi ta emot patienter som utöver sin intensivvårdsrehabilitering också behöver dialys. Det är med blandade känslor. Under senaste halvåret har vi fortbildat medarbetare och införskaffat utrustning, men nu får vi se om vi hinner ta emot någon dialyspatient, säger Klara Geisewall, intensivvårdssjuksköterska och omvårdnadschef.

  – Att kombinera dialys med rehabilitering på ett sammanhållet sätt öppnar helt nya möjligheter. Det finns både medicinska vinster och praktiska fördelar med exempelvis färre transporter som annars tar tid från rehabiliteringen, säger Fredrik Lennmyr, läkare och medicinsk chef.

  Sedan drygt en vecka tillbaka pågår en dialog med Region Stockholm om nedläggningshotet, som orsakats av en kraftig minskning av patienter som remitterats. Under tidsperioden oktober 2023 till mitten av februari 2024 har remisserna minskat med ca 70 procent. Om ingen lösning nås inom en snar framtid måste den specialiserade intensivvårdsrehabiliteringen läggas ner.

  – Dialogen fortsätter för patienternas skull. Ännu har vi inte fått några tydliga besked om en väg framåt för patienter som behöver specialiserad intensivvårdsrehabilitering. Vi hoppas på en lösning, men jag är orolig, avslutar Anna Cedborg, läkare och verksamhetschef.

  OPIVA höll webinar

  Den 13 juni anordnade OPIVA ett webinar på temat ” Urträning ur ventilator och trakealkanyl med talventil och högflöde”.

  Den 13 juni pratade Eva Sundman, Liza Bergström och Johan Thorssin (som tidigare arbetade på Remeo men numera är på SÖS) på ett webinar anordnat av OPIVA (företaget som säljer talventiler som vi använder). Webinariet hade hundratals deltagare och har fått positiv respons i efterhand.

  Se webinariet på YouTube (öppnas i ny flik)